Hurtigruten er i spill

Kystens riksveg, Hurtigruta, er i spill igjen blant økonomiske spekulanter. Tre ulike selskap skal nylig ha gitt signal om at de gjerne vil overta. Dagens eiere vil gjerne selge Hurtigruten, om prisen gir nok profitt.

Hurtigruten Spitsbergen

MS Spitsbergen ble kjøpt for 162 millioner og drives av Hurtigruten Explorer as. Skipet kan snart ende opp som ekspedisjonsfartøy for turer i Sør-Amerika og i Antarktis. Skipet er betalt med lån fra en kinesisk bank.

Engelske (?) investorer kjøpte Hurtigruten ASA høsten 2014 fra blant annet Trygve Hegnar og Petter A. Stordalen. Hvem som nå eier hva av Hurtigruten, er for tiden slett ikke lett å klarlegge. Hovedeier er ifølge norske register et selskap som heter Silk Bidco as. Dette er et datterselskap av Silk Midco as, som igjen er eid av Silk Topco as. Dette selskapet eies av Trygve Hegnar og Petter Stordalen, med 5% hver. Hovedeier er Silk Holding SARL i Luxemburg. Bak dette selskapet står angivelig engelske investorer i fondet TDR Capital.

TDR Capital er et såkalt private equity-fond, populært kalt oppkjøpsfond. Et slikt fond kjøper selskap der man ser mulighet for rask fortjeneste, for eksempel gjennom endringer i ledelsen eller i selskapets strategi. Deretter sitter fondet på investeringen i noen år mens selskapet omstilles. Slik har man nå gjort med Hurtigruten ASA, som på et par år har gått fra å være på konkursens rand, til å fremstå som et strømlinjeformet cruiserederi med uante muligheter.

Dermed har investorene trolig nådd sitt første mål. Om man så finner en kjøper som ser disse mulighetene, for å fortsette og utvikle Hurtigruten videre, så selger man gjerne. Det er anonyme kilder med innsidekunnskap, som ifølge Bloomberg sier at Hurtigruten nå kanskje skal selges igjen. Ifølge kildene jobber fondet med den amerikanske investeringsbanken Goldman Sachs Group for å finne en kjøper.

Her i Norge har det skjedd mye med Hurtigruten siden 2014. Selskapet har tatt store grep for å kutte kostnader og fremstå med moderne og attraktivt. Et nytt skip er kommet i drift og man er i ferd med å pusse opp alle de eldre skipene. Konsernet hadde faktisk 4,3 milliarder i inntekter i 2015, men store kostnader til renter på lån slo negativt ut med 975 millioner. Dermed endte man opp med underskudd på ca 700 millioner.

For å finansiere kjøpet og opprustingen av MS Spitsbergen har Hurtigruten vært nødt til å låne penger av den kinesiske storbanken Bank of Communication. Selskapet fikk ikke lån til dette via norske banker, og måtte altså til Asia for å skaffe penger. MS Spitsbergen ble faktisk overdratt til Hurtigruten på kreditt, der man skulle betale 17 millioner Euro innen 180 dager. Denne fristen gikk nylig ut, og da måtte det altså inn kinesiske penger for å betale for skipet. Norske investorer og banker var ikke villige til å finansiere Hurtigruten og det skuffer konsernsjef Daniel Skjeldam, ifølge en uttalelse til nettstedet E24. Han er imidlertid fornøyd med å ha fått på plass en gunstig avtale med den kinesiske banken.

Silk Bidco Group eier altså nå Hurtigruten og Hurtigruten Explorer, samt Spitzbergen travel på Svalbard. Kjøpet av dette kostet investorene vel 3 milliarder kroner, hvorav verdien på varemerke og goodwill er bokført til 2,5 milliarder. Verdien på skipene var altså ikke så stor da kjøpet fant sted i 2014, ettersom selskapet var tungt belånt og hadde hatt flere år med underskudd. Nå er det altså varemerke og godvilje som skal sørge for fortjeneste fremover, for investorene som gjerne ser 10-20% profitt som ønskelig når man selger videre. Da blir det igjen litt netto på Trygve Hegnar og Petter Stordalen også.

Hurtigruta som fortsatt seiler trofast langs kysten og anløper Stokmarknes, Sortland og Risøyhamn daglig, er altså i ferd med å bli stadig mindre norsk. Både eiere og lånegivere sitter nå i det store utland og hvem som virkelig sitter og trekker i trådene, vet ingen i Norge.