Tenker nybygg på Myre

Like øst for sentrum på Myre tenkes det videre utbygging for handel og næring. Det er velkjente «Handelsbygg» som står bak planene, men firmaet lover at det ikke skal bli noe datasenter her.

Slik ser foreløpig planskisse ut for tomta (foto: Asplan Viak).

Allerede tilbake i 2017 ble det lansert planer om utbygging videre østover fra Myre sentrum, men dette ble lagt på is et par år senere.

Nå er Handelsbygg kommet på banen igjen, via sitt søsterselskap Aktium Eiendom as.

Handelsbygg har jo et omstridt datasenter på Stokmarknes, og tenkte først på tilsvarende ved Myre også.

Man hadde søkt Vestall AS om tilgang til 10 MW kraft, men denne søknaden ble slettet like før jul.

Politikerne i Øksnes har gitt grønt lys for å lage en reguleringsplan for området, men avviser mulighet for datasenter.

Øksnes-politikerne krever også at utbyggeren tar hensyn til myra, og oppfyller nye krav om miljø og avbøtende tiltak.

Planene nå er å utnytte tomta som er på ca 37 dekar, med nybygg på til sammen 15.000 kvadratmeter gulvflate.

Hva som skal inn i disse byggene er ennå ikke klart, da leietakere trolig ikke er signert.

Nabo til tomta er Øksnes Bil og Maskin AS, og det eneste som fremgår av planene er 10 nye ladestasjoner for elbiler.

Det stilles åpent om laderne skal drives i eget selskap, eller i samarbeid med Øksnes Bil og Maskin.

Hovedbygget som er skissert på tomta tenkes brukt til butikker, da det avsettes mange plasser til parkering.

I planskissen fremkommer det at Europris er en aktuell leietaker, en dagligvare og en sportsbutikk.

Bygget ved siden av en merket «Øksnes vekst», uten at det er spesifisert videre.

I tillegg til det som vises på bildet i denne artikkelen, kan det komme en lagerhall bak disse byggene.

Uansett foreløpig skisse, så skal det nå startes et omfattende planarbeid.

Før en endelig reguleringsplan er vedtatt, får både naboer, lokalbefolkning og politikere si sin mening.

De endelige planene skal så inn til formelle vedtak i formannskap og kommunestyre i Øksnes.

Dermed er byggestart ikke kjent ennå, da det vil ta flere måneder med planlegging og saksbehandling.

Har du kommentarer til vår artikkel her, så send gjerne en epost til Vesterålnytt via red@vny.no.