Nye lys på Sortlandsbrua

Både Statens vegvesen og Kystverket ønsker å skifte ut belysningen på Sortlandsbrua. Årsaken er blending, refleksjoner og miljøhensyn fra dagens lys. Også lysene over veibanen skal skiftes.

Varme lys er et alternativene som skisseres (foto: Zenisk).

Sortlandbrua fikk en spesiell lyssetting i 2012, og denne skulle skifte farger som en kopi av nordlyset, med mange varianter av blått og grønt.

Det har ikke vært mange klager på dette, selv om lysene har gitt ganske sterke refleksjoner i sjøen og litt blending både for skip og biler.

Nå har Statens vegvesen tatt initiativ til å skifte ut lysene, både over veibanen og på sidene av brukonstruksjonen.

Sortland kommune er orientert om tiltaket, men har ikke gitt noen merknader.

Dermed kan det komme ny belysning på selve hovedspennet, på bruas søyler og nye veilys.

Dagens installasjon sprer lys ut i sjøen og naturen med betydelig «lysforurensing».

Refleksjoner i sjøen er ganske tydelige og påvirker både livet i havet og fugler som er i området.

I tillegg er dagens belysning lite gunstig for skipstrafikken og biler, som til tider kan bli litt blendet.

Blå farge på lysene er også en mulighet (foto: Zenisk).

Det er firmaet Zenisk som har lagt frem en plan for nye lys på hele brua.

Da tenker man å dempe eller slukke disse midt på natta, av hensyn til miljø og «lysforurensning».

Kystverket mener at den nye lysplanen vil bli bedre for skipstrafikken, ved en mer rolig og dempet belysning av brua.

Det passerer årlig ca 6.000 båter under Sortlandsbrua, og mange av disse er større skip.

Brua er derfor en viktig faktor for sikker navigering og trafikk på sjøen.

Søker har opplyst om at montasje av lysene skal gjøres fra brua og at det ikke blir nødvendig å bruke fartøy i sjøen.

Brua ble bygget i 1975, har en vertikal klaring på 30 meter og er en del av riksvei 85.

Det er Statens vegvesen som eier brua og er tiltakshaver for nye lys.