Mobilfri skole for alle

Utdanningsdirektoratet anbefaler at mobiltelefonen skal ut av klasserommet både på barne- og ungdomsskole, samt videregående. Også friminuttene bør være mobilfrie for de yngste.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (foto: arkiv/Regjeringen).

– Jeg er helt enig i direktoratets anbefaling, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.

Mobiltelefonen har ingen naturlig plass i norsk skolehverdag.

Jeg er trygg på at norske kommuner og fylkeskommuner følger nasjonale faglige anbefalinger, sier Nordtun.

Det var kunnskapsministeren som kort tid etter hun tiltrådte som statsråd, ba direktoratet komme med en anbefaling om hvordan skolene kan regulere elevenes mobilbruk.

En veileder skal hjelpe kommunene, fylkene og skolene å lage regler for sine elever.

Mobilregler vil være en del av ordensreglementet lokalt og fastsettes i forskrift.

– Selv om flere skoler allerede er blitt mobilfrie, er det mange rektorer, lærere og foreldre som har ønsket seg tydeligere forventninger og hjelp til å regulere mobilbruk i skolen.

Nå har de fått tydelige anbefalinger og klar veiledning til å fatte vedtak om mobilfrie skoler, sier Kari Nessa Nordtun.

Resultatene fra PISA, PIRLS og Elevundersøkelsen viser at mange skoler har utfordringer med elevenes læringsresultater, lesing, konsentrasjon i klasserommet og fallende motivasjon.

– Forskningen viser at tilgang på mobiler for mange fører til dårligere konsentrasjon og læring, og bidrar til dårligere skolemiljø.

For mange piler peker i feil retning i skolen.

Mobiltelefonen må ta sin del av skylden for den negative utviklingen i elevenes læringsresultater, men er bare ett av flere grep som må gjøres i norsk skole, sier Nordtun.

Artikkelen her bygger på en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.