Saftig bot for sexkjøp

To menn er nylig bøtelagt for kjøp av seksuelle tjenester på et hotellrom i Vesterålen. Begge må betale 25.000 kroner til statskassen etter at politiet fikk inn tips og avdekket forholdet.

Hygge på hotellrom bør ikke omhandle sexkjøp (KI-illustrasjonsfoto).

Politiet mottok for en tid siden tips om at det foregikk prostitusjon på et hotell i Vesterålen.

Politiet fulgte opp tipset, og to menn ble i den anledning presentert en bot på 25.000 kroner hver.

– Politiet ønsker å understreke alvorligheten av denne typen saker, sier politiadvokat Kay Rønning-Nyvold i en pressemelding.

Det er ikke ulovlig å selge seksuelle tjenester i Norge, men kjøp av seksuelle tjenester straffes med relativt store bøter.

Begge de to mennene har vedtatt forelegget, og saken er dermed avgjort.

I en annen sak nylig ble en mann fra Bodø dømt til 8 måneders fengsel for hallik-virksomhet.

Han skal ha hjulpet en rekke kvinner med prostitusjon i Nord-Norge.

Mannen skal blant annet ha booket hotellrom med egen rabattkode fra sin arbeidsgiver.

Slike saker er ganske sjelden i retten, men det var også en tilsvarende sak i 2023 på Helgeland.

Uansett er det altså straffbart å kjøpe seksuelle tjenester og virke som hallik, mens selve sexsalget altså ikke straffes.