Glemmer Vesterålen Tingrett

Løftet om å gjenopprette Vesterålen tingrett blir nå skrinlagt av Støre-regjeringen. Justisministeren slår i dag fast at det blir kun 5 nedlagte tingretter som oppstår på nytt, og ingen i nord.

Justisminister Emilie Enger Mehl (arkivfoto: Regjeringen).

I morgen legges revidert statsbudsjett frem, og en del lekkasjer er kommet allerede om ulike tema.

Ett av disse er løftet fra AP og SP om å snu vedtaket om å legge ned 37 tingretter omkring i landet.

I stedet ender man opp med kun 5, og ingen av disse er i nord – heller ikke Vesterålen.

For tre år siden ble tallet på tingretter redusert fra 60 til 23 etter forslag fra Solberg-regjeringen.

Da ble det Midtre Hålogaland Tingrett som overtok for blant annet Vesterålen tingrett.

Ingen rettssteder ble lagt ned og det har vært ført saker både i Narvik, Harstad og på Sortland.

Det var lenge ventet at Vesterålen tingrett skulle gjenoppstå som en egen selvstendig enhet på Sortland.

Slik blir det altså ikke, selv om Senterpartiet og Arbeiderpartiet etter valgseieren i 2021 lovet å reversere endringene.

Tingretten på Sortland fortsetter som en del av Midtre Hålogaland tingrett.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) bekrefter nå overfor NRK at det kun blir 5 tingretter som gjenoppstår.

Det var Aftenposten som først skrev om dette, etter at opplysninger lekket fra statsbudsjettet.

– Dette har vært en krevende sak, med mange ulike meninger, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NRK.

– Noen steder har sammenslåtte tingretter fungert godt, mens andre steder er det fortsatt delte meninger om dette har fungert etter hensikten, sier Mehl.

Midtre Hålogaland tingrett har trolig fungert godt, med sine tre ulike rettssteder.

Regjeringen foreslår å lovfeste alle rettsstedene, slik at fremtidige endringer i domstolstrukturen vil kreve flertall i Stortinget.

Dermed vil Midtre Hålogaland tingrett fortsatt føre saker både i Narvik, Harstad og på Sortland.

Regjeringen vil ellers bruke 166 millioner kroner for å styrke domstolene, Spesialenheten for politisaker, Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker og rettshjelpsordningen.