250 millioner til Helse Nord

Regjeringen vil gi 250 millioner ekstra kroner til Helse Nord, forteller helseminister Jan Christian Vestre. Pengene kommer i revidert statsbudsjett, som legges frem i neste uke.

Av disse pengene skal 65 millioner brukes for å opprettholde akuttilbudet i Lofoten, mens 80 millioner gjelder akuttilbudet i Narvik.

90 millioner settes av til å øke rekrutterings- og samhandlingstilskudd, mens 15 millioner går til Finnmarkssykehuset og Klinikk Alta.

Det er NRK som skriver dette mandag, etter pressekonferansen med helseminister Vestre.

Her er ellers fokus å få ned ventetidene ved norske offentlige sykehus.

– Vi skal jobbe sammen på nye måter for å snu trenden og sørge for en nedgang i gjennomsnittlig ventetid i 2024 og 2025, slik at det i perioden blir en markant reduksjon i ventetidene.

Gjennom et forpliktende trepartssamarbeid skal vi legge til rette for å ta i bruk alle gode tiltak som virker, sier Vestre.

Ventetidene i sykehusene har økt siden 2017. I dag må du i snitt vente 15 dager lenger enn du måtte for sju år siden.

Årsakene til økningen i ventetidene er sammensatte, men pandemien har hatt en betydelig påvirkning.

Mandag presenterte helse- og omsorgsministeren regjeringens ventetidsløfte, sammen med Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Den norske legeforening, Delta, Psykologforeningen, Spekter, Virke, NHO Geneo og de regionale helseforetakene.

– Min viktigste oppgave som helse- og omsorgsminister er å sørge for at folk i hele landet kan være trygge på at de får helsehjelp av høy kvalitet når de trenger det.

Velferdsstaten skal være den beste helseforsikringen vi har i Norge.

Derfor er jeg glad for at jeg kan stå sammen med arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner og helseforetakene og presentere ventetidsløftet.

Ventetidene skal markant ned, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre.