Grilles om lysthuset

Er dette en privat grillhytte eller et offentlig omkledningsrom for badegjester? Det spørsmålet diskuteres nå mellom en grunneier ved Bremnes og Fylkesmannen, Fylket og kommunen.

Skiftebua

Slik ser det omtalte byggverket ut, ifølge bilder som grunneier selv har tatt og sendt over til Sortland kommune. Bygget er allerede ferdig, men det må kanskje rives om ikke dispensasjon og tillatelse kommer.

Storvannet ligger nær Bremnes i Sortland, langs vegen ut mot Holm. En av grunneierne her satte nylig opp en liten hytte ved vannkanten, og anla en singellagt veg frem til denne. Hytta er på ca 10 kvadratmeter. Det ble ikke søkt om tillatelse på forhånd, selv om dette er et «LNF2-område» – altså et område for landbruk, natur og fritid. Da skal det alltid søkes om slikt, og dessuten kommer det inn regler om avstand til sjø og vann.

Grunneier Jarl Frantzen fikk nylig et nokså skarpt brev fra Sortland kommune om bygget. Han skriver i et svar til kommunen at dette ikke er en privat grillhytte, men et «lysthus», ment som omkledningsrom for badegjester ved Storvannet. Hytta vil ikke være låst og badende kan dermed fritt benytte den. Det går en sti på hver side av hytta, så den hindrer ikke noen i å gå ned til stranden og vannet. Hytta er ikke fundamentert annet enn at den står på en steinfylling, på en duk over en tidligere torvdam. Hytta må sikres med barduner før vinteren setter inn. Det er Frantzen selv som formelt er grunneier her, med en eiendom på ca 20 mål.

Jurist og saksbehandler Martine Strømsnes Jensen skrev for en måned siden til Frantzen og etterlyste søknad for byggverket. Da hadde kommunen mottatt tips om saken, og selv vært på befaring. Hun anbefalte å sende inn søknad og kanskje flytte hytta litt lenger bort fra vannet, da den nå er plassert bare 5-6 meter fra vannkanten. Saksbehandler påpeker at det er byggherres ansvar å sende inn riktige søknader i forkant av byggearbeid. Brudd på disse reglene kan medføre bøter og krav om at bygget fjernes og terrenget tilbakestilles.

Fylkesmannen i Nordland har nå også sett på saken og der liker man ikke dette prosjektet. Kommunen blir frarådet å gi dispensasjon og tillatelse til bygget, da dette kan «virke privatiserende» og fortrenge friluftsinteressene. Innenfor 100-metersbeltet ved sjø og vassdrag ønsker man en restriktiv holdning med tillatelser til bygg. Fylkesmannens saksbehandler ser åpenbart bort fra forklaringen om «offentlig omkledningsrom for badegjester». Det er snakk om et privateid lysthus, som ikke vil innby til offentlig bruk, selv om det blir stående ulåst.

Om Sortland kommune følger rådet fra Fylkesmannen i Nordland, så vil Frantzen om kort tid få pålegg om å fjerne grillhytta og grusvegen som er anlagt. Et alternativ er altså at han søker om å få sette denne opp litt lenger unna Storvannet. Moralen i saken er altså at man skal passe på selv små byggeverk, så de ikke endre opp som store byggesaker – som havner i media.