Sortland får ny bensinstasjon

Industriområdet i Vestmarka på Sortland får nå en ny bensinstasjon, som trolig blir tilknyttet Shell. Samtidig kommer tilhørende butikk og kontorer i et nybygg her ved Markvegen.

Varmeservice stasjon

Bildet her viser det planlagte nybygget til Hålogaland varmeservice as. Vi har lagt inn noen pumper i forkant, for å vise at dette blir en bensinstasjon. Selve bygget er tegnet av Jon A. Olsens arkitektkontor i Namsos. Bildemontasjen er gjort redaksjonelt av Vesterålnytt.

Dagens Shell-stasjon på Sortland ligger mellom Esso og Cirkel-K, ved Vesterålsgata. Denne er ubemannet og selvbetjent, men driften skjer i regi av firmaet Hålogaland Varmeservice as. Dette firmaet var tidligere stort innen levering av fyringsolje til folk som hadde oljekamin, men de senere år er det bensin og diesel som står for omsetningen. Salget i 2015 var på hele 102 millioner, som er litt under nivået de to foregående årene. Likevel hadde Hålogaland Varmeservice 1,7 millioner i overskudd, etter skatt. Firmaet eies av Kjell Gunnar Henriksen, Sortland, og har drift flere steder i Vesterålen.

Planene som nå er lagt frem viser et nybygg i Vestmarka industrifelt der naboene blir Bulldozerlaget og Ovik. Her skal det bygges et nytt kontor- og forretningsbygg, tankanlegg og pumpestasjon ved Markvegen. Det blir også egen gass-fylling. Bygget vil også inneholde lager og 2 «garasjer», eller servicehaller. Butikk blir det også, på 76 kvadrat, så her blir det mer enn bensin å få kjøpt. 4 kontorer, spiserom og møterom blir det også plass til. Grunnflate på nybygget blir 400 kvm. Bygget er tegnet og planlagt av Jon A. Olsens arkitektkontor i Namsos, mens det er Sortland Entreprenør som vil stå for byggingen. SE og Bulldozerlaget vil nærmest bli naboer til det nye stasjonen.

Hålogaland Varmeservice as ble stiftet i 2002 og har vokst jevnt siden da. Selskapet selger nå olje- og bensin for over 100 millioner og har svært jevn og solid drift. Opptil 12 personer jobber i firmaet, der June M. Jakobsen er daglig leder. Eneeier er Kjell Gunnar Henriksen, som har fulgt selskapet siden starten. At avansen på bensin og olje ikke er så stor, ser man tydelig av regnskapet. Firmaet solgte for 102 millioner, mens innkjøpsprisen var 94 millioner. Når det så skal betales lønn og andre kostnader, blir det altså ikke rom for de helt store overskuddene. Selskapet har imidlertid ligget jevnt med ca 1 million i pluss hvert år.

Konkurrentene til Hålogaland Varmeservice as er Esso og Statoil/Crikel-K. Esso drives av Havna Service as som solgte varer for 75 millioner i fjor. Statoil (nå Cirkel-K) drives av Yngve Steiro as og omsatte for ca 15 millioner. Statoil var stor på fyringsolje og leveranser til skip tidligere, og hadde i 2011 salg på 56 millioner. Både fyringsolje og bunkers er nå borte, slik at omsetningen i dag kun dekker selve besinstasjonen. Det er imidlertid altså Shell-forhandleren Hålogland Varmeservice as som er størst i samlet omsetning av de 3 bedriftene på Sortland.