Stor økning i straffesaker

Vesterålen opplever stor økning i antall straffesaker i år og fire gjenganger er nå satt i varetekt. Politiet i regionen mangler minst ti stillinger, mener politisjefen, som håper på flere ansatte.

Politisjef Tor Håvard Bentzen og politikontakt Vibeke J. Ingebrigtsen (foto: video Øksnes kommune).

Under dagens møte i Øksnes kommunestyre fikk lokalpolitikerne en bred orientering fra politiet om situasjonen i Vesterålen.

Så langt i år er det en økning med 57% i antall straffesaker, sett i forhold til status i fjor.

Noen gjengangere står for en betydelig del av dette og 4 personer er for øyeblikket satt i varetekt-fengsel på denne bakgrunn.

– Vi må nå se nærmere på hvorfor det er så stor økning i antall straffesaker i år.

Vi skulle gjerne hatt 10-15 flere ansatte her i region Vesterålen og Lofoten.

På tema forebygging i Vesterålen har vi kun en person som skal dekke hele regionen, sier politisjef Tor Håvard Bentzen.

Et trekk i utviklingen er av lovbryterne i Norge blir stadig yngre, og det gjelder også i Vesterålen.

– Rus og vold brer seg nå helt ned i barneskolealder.

De tyngste og alvorligste sakene er nå på personer bare er 15-16 år gamle.

Og disse farter mye mellom kommunene i regionen, påpeker politikontakt i Øksnes, Vibeke J. Ingebrigsten.

Politisjef Tor Håvard Bentzen håper på flere ansatte (foto: video Øksnes kommune).

Statistikken fra fjoråret viser at det er desidert flest saker i Sortland kommune.

Her var det 55 straffesaker i 2023, mens det var 12 i Hadsel og 9 i Øksnes.

Normaliseringen av narkotika er et forhold som bidrar til mye annen kriminalitet.

– Vi har en utfordring i nye signaler fra sentralt hold at brukere av narkotika skal få være i fred.

Det betyr at vi ikke får gjort den forebyggende aktiviteten som vi tidligere hadde, sier politisjef Bentzen.

Han håper at dette skal bli tatt opp igjen sentralt, slik at politiet får nye retningslinjer på tema narkotika.

Bentzen håper også at det nå blir realisert en ny enhet som kalles «Felles ansvar Vesterålen».

Her skal politiet engasjere seg, sammen med kommunene og regionrådet.

Et slikt opplegg har hatt god effekt i Salten, der man har høstet positive erfaringer.

«Felles ansvar» skal særlig knytte kontakter mot skoler og foreldre i første rekke, for å forebygge kriminalitet.

De ansatte på dette har base på politistasjonen, men reiser ut fysisk til alle kommunene som deltar.