Ypper til sjøslag

En av Sunnmøres rikeste redere vil ta opp kampen om hurtigruten, og har lagt inn anbud på drift av 4 skip. Om det er flere som vil være med i «sjøslaget» om statsavtalen, er ikke kjent ennå.

Design og farger har møtt mye kritikk på Facebook, men bildet fra Havila Kystruten AS er bare ment som en illustrasjon. Rederiet har vært kjent for sine grønne offshoreskip (foto: Havila).

I høst opplyste Samferdselsdepartementet at det var mer enn 5 rederi som hadde vist interesse for å gi anbud på de tre kystrutepakkene, som til sammen utgjør hurtigrutenettet langs kysten. I dag er det statlige tjenestekjøpet på 600-700 millioner kroner årlig, og betjenes av selskapet Hurtigruten ASA. Derfor kalles nå dette for «kystruten», ettersom man er usikker på hvem som eier merkevaren «hurtigruten».

Hurtigruten ASA har selv gitt anbud på alle pakkene, og vil derfor gjerne fortsette avtalen med Staten i 10 nye år. Selskapet eies nå av utenlandske investorer som også satser sterkt på cruise. Avtalen med Staten kan være verd opp mot 10 milliarder kroner.

Skipene som Havila Kystruten AS vil bruke er designet av Havyard Group ASA. De er 125 meter lange og 20 meter brede, og kan ta omtrent 700 passasjerer. – Vi har forhandlet med både norske og utenlandske skipsverft om oppdraget. Det har vært en lang og krevende prosess. Jeg føler meg trygg på at vi får veldig gode og miljøvennlige skip hvis departementet tildeler oss kontrakten, sier reder Per Sævik.

Stortingsflertallet har bestemt at lave utslipp fra skipene skal telle positivt i konkurransen, og har også vedtatt en bonusordning for rederi som kommer med miljøtiltak utover de opprinnelige kravene i anbudet.

– Det er positivt for oss at miljøhensyn blir en del av utvelgelsen. Jeg registrerer at dagens hurtigrute-selskap har meldt inn en del båter som er mellom 25 og 30 år gamle. Vi vil nok score høyt på miljøfaktoren, mens Hurtigruten har en finansiell fordel på grunn av eldre, billige skip, sier Sævik i en pressemelding.

Per Sævik er 77 år og har også barna med seg som eiere i Havila Holding AS. Selskapet hadde et dårlig år i 2016, men sitter likevel med verdier som er bokført til over 1 milliard. Det er dermed en tungvekter som ypper til «sjøslag» mot Hurtigruten ASA og gjerne vil sikre seg en bit av den lukrative kystrute-avtalen som Staten nå skal fordele.

En annen av eierne i Havila-systemet er Torghatten ASA, som er stor innen transport både på sjø og land. Havila eier ferjeselskapet Fjord-1, som sammen med Torghatten eier Widerøes flyveselskap. Det er dermed ikke usannsynlig at Torghatten og Havila nå vil jobbe sammen om få ta en andel av hurtigruten.

Om det blir grønne skip som legger til kai på Stokmarknes, Sortland og Risøyhamn i fremtiden, vet man ikke før om flere måneder. Nå skal anbudene behandles i departementet, før man trolig går inn i forhandlinger med de mest aktuelle rederiene som vil drive hele eller deler av kystruten.