Oslo-firma skal rive

Anlegget etter Nortura på Sortland skal rives og det er Oslo-firmaet Øst-Riv AS som får oppdraget. Prislappen blir på vel 5 millioner kroner. Deler av betongen i bygget skal forsøkes gjenbrukt.

Gamle salgslaget på Sortland skal rives (arkivfoto VNY).

Ingen lokale firma meldte sin interesse da Sortland kommune utlyste konkurranse for å rive Nortura-anlegget.

Da var antydet kostnad på 10 millioner, men nå er altså tilbud fra Øst-Riv bare på halvparten.

Det var 7 firma som leverte tilbud til kommunen på jobben, der høyeste prislapp var 6,9 millioner kroner pluss mva.

Øst-Riv AS sin pris er 4,2 millioner pluss merverdiavgift, slik at faktura ender opp med ca 5,2 millioner.

En del tilleggsarbeid kan komme, men det avtales eventuelt utenom.

Øst-Riv AS har hovedkontoret sitt på Slemmestad i Asker, men jobber for det meste med oppdrag i og omkring Oslo.

Firmaet ble registrert i 2005, men sier man har 30 års erfaring med ulike felt innen riving og miljøsanering.

Det er nært eierforhold med Nordic Demolition AS og Norsk Gjenvinning AS.

Bak dette igjen finner man NG-group AS, med hovedkontor i Oslo.

Øst-Riv AS og Nordic Demolition AS har blant annet revet 3.000 kvadratmeter med hulldekker.

I samarbeid med Spennkon er disse klargjort for ombruk i Oslo-området.

På Sortland er det nybygget til Gaia-museet som er aktuell for gjenbruk av betong fra Nortura-anlegget.

Hvor mye som kan gjenbrukes her vet man ikke, da det skal tas prøver slik at kun betong uten miljøgifter blir tatt vare på.

På egne nettsider forteller Øst-Riv AS at man jobber stadig mer med tema gjenbruk.

– De neste 10 årene er vår ambisjon å bidra til utviklingen av sirkulære forretningsmodeller som gjør at ombruk og gjenbruk blir den nye normen.

Vi har en praktisk tilnærming til problemstillingen og tror på å ta tak i ett og ett bygningsmateriale og gå opp veien til det inngår i en økonomisk bærekraftig modell for ombruk, sammen med andre aktører i bransjen.

Vi er allerede engasjert i flere pilotprosjekter for ombruk av byggematerialer, samt prosjekter der brukte byggevarer blir brukt i produksjonen av nye varer, ifølge Øst-Riv sin egenpresentasjon.