Ber om pris for å rive alt

Bygget etter det gamle «salgslaget» for Nortura på Sortland skal rives. Nå ber kommunen om tilbud på riving og håper prislappen blir under 10 millioner. Rivingen skal ha sterk miljøfokus.

Ingen april-spøk at anlegget til gamle Nortura på Sortland skal rives (foto: VNY).

Sortland kommune har bedt om tilbud fra aktuelle entreprenører for å rive hele det store anlegget etter Nortura.

Kommunen håper selv å få et tilbud under 10 millioner kroner, inklusive merverdiavgift.

Det blir imidlertid satt svært stenge krav til den som skal utføre jobben, både for gjenbruk og miljøhensyn.

Planen inkluderer å ta deler av de gamle betongveggene og gjenbruke i nybygget til Gaia-museet.

Slakteriet for tidligere «Nord-Norges Salgslag» ble bygget så tidlig som i 1964.

Senere kom det til en videre utbygging i 1986, med blant annet en stålhall for fryseri.

Ved avdelingen ble det slaktet både sauer, griser og storfe frem til nedleggelsen var et faktum i 2009.

Sortland kommune fikk senere overta hele eiendommen for en svært gunstig pris fra Nortura.

Nå skal området ryddes og klargjøres for nye bygg og en utvikling av hele Natsteinsøra.

Hele Natsteinsøra skal fylles ut over utvikles i årene fremover (foto: VNY).

Deler av bygget skal rives skånsomt, står det i beskrivelsen til entreprenørene.

Noen bygningsdeler skal gjenbrukes, for å bidra til bedre ressursutnyttelse og økt fokus på klima og miljø.

Mest aktuelt er å ta deler av betongen som tilslag i ny betong, etter å ha blitt knust til formålstjenlig sorteringsgrad.

Annet som kan være aktuelt å gjenbruke er kjøkkeninnredning, garderobeskap, vinduer, glassfasader, dører, stålsøyler og ståldrager.

Men det er kun elementer som ikke inneholder miljøfarlig stoffer som er aktuell å gjenbruke.

«Gaia Vesterålen» og Museum Nord har fått et tilskudd på 13 millioner kroner fra et EU-prosjekt som kalles «Circular Boost».

I samarbeid med Reno-Vest og UiT (universitetet i Tromsø) vil man følge opp dette.

Den som tar jobben med å rive Nortura-anlegget blir pålagt å følge opp en hel rekke krav og plikter i forhold til dette.

En rapport er allerede utarbeidet, der man har funnet en rekke miljøgifter i deler av bygget.

Andre steder er det uavklart om innholdet i gammel maling og tilsetningsstoffer krever særlige tiltak.

Kommunen bruker eiendommen selv i dag som lagerplass (foto: VNY).

I tillegg til at byggene skal rives skånsomt, for mulig gjenbruk, så skal avfallet sorteres og leveres godkjent mottak.

Reno-Vest kan ta imot mye av det som rives, men entreprenørene står egentlig fritt til å velge et annet mottak.

Det er tatt forbehold om politisk behandling og godkjennelse av kostnadene når prisen er fastlagt.

Oppstart på riving kan tidligst skje i juni måned, og da håper kommunen at arbeidet skal være sluttført før jul 2025.

Da skal tomta være rensket for alt som har med slakteriet å gjøre og planert ut med tilfylling av steinmasser.

Om noen vil ta jobben for netto 8 millioner kroner, gjenstår å se når anbudene kommer inn til den 5. april.

I anbudene vil pris vektes med 50%, mens klima og miljø vektlegges med 30%.

Erfaring for entreprenøren slår ut med 10% og det samme for prosjektledelse.

Dette prosjektet blir altså ganske banebrytende med fokus på klima, miljø og gjenbruk.