Kultur betyr livskvalitet

Kulturen bidrar til økt livskvalitet for mange, både for utøvere og publikum. Profesjonelle kunstnere, lag, foreninger og enkeltpersoner gjør en stor innsats for å tilby et variert utvalg kulturaktiviteter.

Maroun Abou Zeid er styreleder i Kulturfabrikken Sortland KF.

I Vesterålen generelt er det mye som skjer på alle forskjellige sektorer. Fotballkamper, quiz, livemusikk, boklansering, og ikke minst flere kulturelle arrangement.

De fleste reklamerer for arrangementene på sosiale media gjennom flere sider som er opprettet på Facebook for eksempel, men det er ikke nok.

Det har vært stor frustrasjon over mange år over manglende dekning av kulturaktiviteter i lokalmedia.

Alle har tilgang på nettet til program for eksempel for Kulturfabrikken og kultur i Sortland kommune.

Man kan lett se når det skjer bra arrangement, eller et bra tilbud som kan benyttes av folk i alle aldre.

Om vinteren, så har vi veldig ofte saker opp i media som handler om utforkjøring, eller bilulykke, ofte flere ganger per dag, men jeg savner de saker som fortelle oss alle hva som skjer i Sortland og Vesterålen denne uke?

Hvilket arrangement, eller gjerne en god reportasje med fine bilder av hva som skjedde.

Kulturelle opplevelser, enten det er dans, teater, stand-up, levende musikk eller andre former for kulturelle uttrykk, er viktige.

De viser samtiden, og de opprettholder og bringer kulturarven videre.

De forskjellige tilbud, kulturelle innslag, og arrangement, både de som koster penger og de som er gratis, kan hjelpe oss som samfunn å kjempe mot utenforskap, mot mobbing, og de kan bidra med å inkludere flere folk i det som skjer rundt dem.

Når kommunene bruker så mye penger på forskjellige lavterskel tilbud og kulturelle tilbud, så er det viktig at pengene kommer folk flest til gode.

Lokalmedia kan bidra også til rekruttering av nye folk til jobber i regionen, ved å skrive om kulturtilbud slik at det når ut til fest mulig folk og er med å fortelle dem alt som skjer i regionen.

Det er også viktig at vi har lokale medier både på papir og digital.

Og de kan ikke være der uten at de har inntekter, noe som de får gjennom abonnementer og annonseinntekter.

De må derfor skrive om det som gir lesere. Det er alltid flere sider av en sak og mediebildet i hele landet har endret seg de siste årene.

Det er ikke bare i Vesterålen vi opplever frustrasjon over at det skrives for lite fra kulturarrangementer.

Jeg håper at vi som samfunn kan skape en god dialog rundt det nye mediebilde og at mediene kan bidra det de kan for at kulturen, som samfunnets lim kan fortsette å være nettopp det.

Et forsøk på et konstruktivt innspill til avisene kan være at de oppretter en ukentlig seksjon som heter «dette skjer i Vesterålen» de samler de forskjellige arrangement fra regionen.

Jeg har også andre forslag og tar gjerne en dialog med mediene om dette om det skulle ønskes.

Maroun Abou Zeid, styreleder Kulturfabrikken Sortland KF