God pris men mindre fisk

Årets vintersesong i nord er på hell og fasit nå er langt lavere kvantum torsk enn i fjor. Prisene er fortsatt gode og dermed beholder fiskerne inntekten nesten uendret.

Mindre skrei og torsk er fanget denne vinteren (arkivfoto VNY).

Hittil i år er det omsatt 85.270 tonn fersk torsk og skrei til en verdi av 3.119 millioner kroner, melder Norges Råfisklag.

Til samme tid i fjor var det omsatt 101.330 tonn til en verdi av 3.234 millioner kroner.

Det betyr at det er en svikt i fisket på vel 15%, som utgjør hele 16.000 tonn torsk.

Påsken bød på gode værforhold og stort sett godt fiske for båtene som driftet i forrige uke.

Mange båter var allerede ferdig med torskekvota før helga, mens andre nådde kvotegrensa i løpet av påskedagene.

De fleste av kjøperne hadde åpent og tok imot fisk i påsken, og det ble levert vel 8.000 tonn fersk torsk.

Dette er ganske bra, når man tar kvotesituasjonen i betraktning, mener Råfisklaget.

Lofoten hadde størst aktivitet, med størst kvantum levert av både torsk, sei og hyse.

Skreien utgjorde ca 3.100 tonn i Lofoten, der kiloprisen var på 56 kroner for sløyd fisk uten hode.

Vesterålen tok imot 1.130 tonn torsk, med samme kilopris som hos naboene.

Det fiskes fortsatt godt i Vest-Finnmark, der man forrige uke landet over 2.000 tonn skrei.

Omsetningen av fersk torsk i uke 13 utgjorde til sammen 8.180 tonn til en verdi av 302 millioner kroner.

Toppuka for skreifisket i år var tidlig i mars med 12.730 tonn.

Det er imidlertid langt unna de nivåene som et godt vinterfiske har pleid å ligge på.

På samme tid i 2021 var toppuka langt bedre, og da ble hele 22.333 tonn fisk bragt i land.

I fjor var makspunktet i vinterfisket i slutten av mars. med nesten 20.000 tonn landet skrei.

Når det gjelder sei og hyse så fiskes det fortsatt en del av disse artene, og det meste her leveres til mottak i Vesterålen og Lofoten.

Kiloprisen for sei og hyse er langt lavere enn torsk, og det betales nå opp til 14 kroner for sløyd fisk uten hode.