Har sikret kontrollen

Sortland kommune sikret seg fulle rettigheter over Storvannet og nedslagsfeltet i en avtale fra 1996. Grunneierne fikk da et «fullt og endelig oppgjør» og gav kommunen full kontroll over vannet.

Både dammen, vannet og nedslagsfeltet er under kontroll av Sortland kommune, gjennom en tinglyst avtale fra 1996, med tilhørende vedtatte reguleringsplan (arkivfoto).

Grunneier Geir Abel Ellingsen gjorde nylig en henvendelse til Sortland kommune om hvilke rettigheter kommunen har for å bygge ut vannverket og etablere en ny demning ved Storvannet. Ellingsen er gjennom selskapet Sortland Gråd AS, en av de største grunneierne ved vannet, sammen med flere andre privatpersoner. Kommunen selv eier ikke noe av grunnen, og Ellingsen etterlyser hvem som sitter på rettighetene her.

Nå viser det seg, i et svar fra Sortland kommune ved driftsingeniør Harald Ødegård, at kommunen trolig har sikret sine rettigheter godt. En avtale ble signert den 12. mai 1996 av Georg Ellingsen, Roger Endresen og May Daljord. På vegne av grunneierne omkring Storvannet godtok man en samlet erstatning på 55.000 kroner. Ellingsen selv fikk 14.700 kroner av dette. Avtalen lyder på «et fullt og endelig oppgjør».

Grunneierne godtar med denne avtalen at reguleringsplanen som kommunestyret vedtok 8. desember 1994 skal gjelde fullt ut. Her blir det slått fast at det ikke kan bygges nye hytter i nedslagsfeltet til Storvannet og at hele dette området er båndlagt til vannverket. Selve utløpet fra vannet, der demningen nå skal justeres, er spesielt avmerket for nettopp det formålet som man har her.

Geir Abel Ellingsen etterlyste hvilke rettigheter kommunen mener å ha på eiendommene omkring Storvannet, og her ser det ut til at Sortland kommune kan legge frem både signert avtale og detaljert reguleringsplan, som er lovlig behandlet og vedtatt for 20 år siden.

Ånstad grunneierlag er også blitt forelagt de nye planene, slik at alle grunneiere dermed skal være varslet om at kommunen kan komme til å bygge ny demning for å sikre Storvannet videre drift som kilde for drikkevann til Sortland by. Planene er riktignok ikke behandlet og godkjent av NVE ennå, men her er man i en dialog som trolig vil ende opp i en løsning som begge parter kan godta. Grunneierne på sin side har fraskrevet seg rettighetene i 1996, slik at deres innflytelse nå er svært begrenset.