Skatten vil komme

Selv om ingen egentlig ønsker eiendomsskatt i Øksnes, så vil den den komme allerede i år. Tirsdag blir det oppnevnt både takstnemnd for eiendomsskatt og fastsatt nærmere vedtekter.

De fleste bedriftene i Øksnes, også rundt havna på Myre, har sendt en felles protest til ordføreren på vedtaket om å skattlegge næringslivets eiendommer (arkivfoto).

Ordfører Karianne Bråthen i Øksnes vil ikke snu i vedtaket om å innføre eiendomsskatt for næringslivet i kommunen. Formannskapet møtes nå igjen på tirsdag, og da skal det opp to nye saker der man går et skritt videre for å gjennomføre vedtaket. En sakkyndig nemnd på 3 personer skal oppnevnes, og det skal fastsettes nærmere vedtekter for hvordan eiendomsskatten skal beregnes.

Fortsatt vet man ikke hvilket nivå den nye skatten vil ha i Øksnes. Nabokommune Sortland har maksimal sats på 7 promille av eiendommenes verdi, men så høyt kommer man ikke denne gang i Øksnes. Det vil derfor bli et gunstigere nivå, i alle fall i første runde, når bedriftene i Øksnes nå skal begynne å skatte av sine eiendommer.

Protestene fra næringslivet ble bare drøftet som en orienteringssak i kommunestyret nylig og det er ikke Jørn Martinussen enig i. Han har derfor sendt en ny henvendelse til ordfører, der han ber om at saken blir satt på kartet slik at politikerne kan få avgjøre om man vil ta opp saken igjen.

-Jeg har merket meg at henvendelsen fra de næringsdrivende bare ble satt opp som en orienteringssak. Imidlertid er det er kommunestyret, ikke ordfører, som skal ta stilling til innbyggerforslaget. Kravet er at 2 % av innbyggerne stiller seg bak et slikt forslag. Det tilsvarer ca. 90 underskrifter. Antallet underskrifter på henvendelsen til ordføreren burde derfor være tilstrekkelig, påpeker Martinussen.

I sitt svar til næringslivet gav ordfører Karianne Bråthen (AP) en detaljert begrunnelse for vedtaket i kommunestyret. -Aller først vil ordfører få uttrykke at det å innføre eiendomsskatt ikke er noe kommunestyret gjør fordi man ønsker å ”vasse i peng”. Knapt noen politiker i kommunestyret har et klart uttrykt ønske om eiendomsskatt. Når flertallet likevel i siste kommunestyremøte vedtok begrenset innføring av eiendomsskatt, har dette sammenheng med forholdet mellom tilgjengelig økonomi og oppgaver, sier ordfører Bråthen.

Flertallet i kommunestyret stilte seg bak ordfører og rådmann, som anbefalte å innføre en begrenset eiendomskatt i Øksnes for å få endene til å møtes i budsjettet for 2018. Foreløpig er det lite som tyder på at denne saken vil komme opp igjen, slik at vedtaket blir endret. Dermed kommer skatten som egentlig ingen vil ha.

Ordfører Karianne Bråthen gjør også et poeng av at det haster å få innført denne skatten, allerede fra 2018. Flertallet på Stortinget, med Høyre i spissen, vil kanskje vedtak at maskiner og driftmidler skal unntas fra beskatning. Kommunene som taper på dette, vil kunne få en viss kompensasjon fra Staten i en overgangsfase. Betingelsen er at man har eiendomsskatt allerede fra 2018 for næringslivet. Om ikke, vil det heller ikke komme noen kompensasjon fra statskassen.