Glasshus til 150 millioner

Prislappen til det påtenkte glassbygget ved Hurtigrutens hus er nå blitt kjent og den lyder på 155 millioner kroner. Det er hele 40 millioner mer enn ildsjelene hadde håpet på.

Slik har arkitektene hos Link sett for seg at overbygget for gamle «Finnmarken» kan bli, uten at man hadde kalkulert prisen nøyaktig på forhånd (foto: Link arkitekter).

Innen fristen var det kommet 3 anbud til prosjektgruppa som jobber med å realisere et vernebygg over gamle «Finnmarken» ved Hurtigrutens hus på Stokmarknes. Alle disse lå vesentlig over det tallet man hadde budsjettert med på 115 millioner. Torsdag ble politikerne i Hadsel orientert om saken av økonomisjef Tommy Løveng Hansen.

-Vi har gått gjennom tilbudene, og ser at laveste anbud er cirka 40 millioner over summen vi har tilgjengelig til museumsbygget. Omregnet utgjør beløpet drøye to mill i året i husleie, om vi skal kunne gå videre med prosjektet i denne størrelsen, sa økonomisjefen i sin orientering ifølge nettavisen VOL.

Dette betyr at prosjektgruppa nå må finne ut hva man vil gjøre videre. Det blir skissert tre ulike valg der det ene selvsagt er å skaffe ytterligere 40 millioner fra Hadsel kommune, Nordland fylke eller Staten. Dette vil trolig bli svært utfordrende, ettersom det er gitt klare signal om at maksbeløpet allerede er nådd.

Alternativene som da gjenstår er å kutte i prosjektet eller avlyse anbudet og prøve igjen senere. -De tre tilbudene er alle over budsjettet. Et poeng er imidlertid at det er mange opsjoner i prosjektet. Vi kan både ta ting ut av jobben, samt plusse på ting, forklarte prosjektleder Ove Pedersen da anbudene første gang var gjennomgått.

Det er mange parter å ta hensyn til i dette prosjektet. Hadsel kommune står som formell byggherre og eier av bygget, men dette skal så leies ut til Museum Nord. Deretter har man stiftelsen som eier MS «Finnmarken». Dessuten vil nok både Staten og Nordland fylke følge godt med, ettersom det er disse som har gitt de største tilskuddene så langt.

En mulighet man vil se nærmere på er å øke husleien. Det betyr at Museum Nord må betale 2 millioner i året for å leie glassbygget etter at det står ferdig. Spørsmålet da blir om man kan ta inn nok inntekter fra publikum til å dekke opp dette, eller om museet likevel må be om ekstra tilskudd fra vertskommunen Hadsel.

Her håper man å kunne reise et flott signalbygg som skal gi tak over gamle «Finnmarken» og åpne for et stort innendørs museum for hurtigruten på Stokmarknes (arkivfoto).

Da lokalpolitikerne drøftet saken torsdag kunne man registrere en svært nøktern stemning. Flere tok til orde for å skalere ned prosjektet, slik at man kommer ned på budsjettet med 115 millioner. Samtidig ivret man for å få til byggestart allerede til høsten, slik at det ikke blir noen ytterligere forsinkelse. Det har i mange år vært jobbet bredt for å komme i mål med et vernebygg over den gamle hurtigruta, og nå er man svært nær en realisering.

Prosjektgruppen som jobber med denne saken består av leder Ove Pedersen fra Hadsel kommune, direktør Geir Are Johansen i Museum Nord, økonomisjef Tommy Løveng Hansen, teknisk sjef Øyvind Stensø Skjørholm og kultursjef Kari-Ann Olsen Lind. Det er firmaene Link Arkitekter og Multiconsult som har stått for det konkrete planarbeidet frem til anbudspapirer.

Det påtenkte glassbygget skal bli et signalbygg på 4.400 kvdratmeter. Bygget blir en stor hall der taket skal bæres av stål-fagverksdragere. Også bæresøylene blir av stål. Bygget vil få åpne glassflater mot vest og øst, slik at man kan se «Finnmarken» også utenfra. Nybygget skal dessuten knyttes sammen med det eksisterende «trekant-bygget» som allerede i dag inngår i «Hurtigrutens hus».