20 mill.kr for brakker

Myre skole har for liten plass når elever fra Sommarøya ankommer til høsten, og løsningen blir et nytt brakkehus med 4 nye klasserom. Prislappen for dette er nær 20 millioner kroner.

Hvordan Myre skole vil se ut i fremtiden er ikke helt avgjort. Bildet er Øksnes kommune sin illustrasjon. Forgrunnen viser det modulbygget som skal settes opp i sommer.

Først var det tanken å lease brakker for å huse alle elevene ved Myre skole, ettersom man trolig bare trenger disse 2-3 år. Nå mener rådmann Elise Gustavsen at det klokeste er å kjøpe disse modulene, ettersom de senere kan selges og man får igjen ca halve kostnaden.

Myre Trelast AS og JMB Modul AS er de to firmaene som har gitt Øksnes kommune tilbud på brakker for Myre skole. JMB Modul er lokalisert litt nord for Oslo og er særlig innrettet mot markedet for brakker og moduler. Myre Trelast AS er en av de største lokalt innen byggemarkedet i Øksnes.

JMB har satt opp en pris på 16 millioner, mens Myre Trelast trenger vel en million mer for å levere de modulene som trenges. Kommunen er ikke ferdig med å finregne på tilbudene, så det er ikke tatt noen avgjørelse om hvem som får oppdraget.

Når man legger til alle andre påløpende kostnader, som inventar, byggeledelse, gebyrer og litt renter, så kommer det samlede beløpet for prosjektet opp i nær 20 millioner. Da skal modulbygget står klart til innflytting.

Bygget som Myre Trelast har skissert blir på 48 meter og vil inneholde 4 klasserom a 59 kvm. Dessuten kommer det to grupperom og et lærerværelse. Garderober og toaletter hører selvsagt med. Bygget fra JMB vil inneholde 4 klasserom a 67 kvm og her blir inngang fra kortsiden.

Myre Trelast er en av to som har gitt tilbud om «modulbygg» for barneskolen. Bildet viser en fargesatt skisse av løsningen, med et 48 meter langt bygg (skisse: Myre Trelast).

Dersom politikerne nå bestemmer seg for å kjøpe fremfor leasing, så må Øksnes kommune ta opp et nytt lån på 16 millioner. Saken skal opp i formannskapet førstkommende tirsdag.

Når kommunen står som eier vil det påløpe en del ekstra kostnader til renter, pluss drift og vedlikehold. Det er snakk om 1,4 millioner på årsbasis. Rådmannen påpeker at dette likevel blir gunstigere enn leasing, ettersom brakkene trolig kan selges senere for en pris som ligger i sjiktet 40-60% av investeringen.

Plasseringen av modulbygget blir like ved dagens skolebygg og dette betyr at noen lekeapparat må flyttes. Skolegården blir litt mindre, men dette skal likevel bli slik at det fortsatt skal være et godt utemiljø ved Myre skole mens brakkene står.