Brakkene avbestilt

Slik Vesterålnytt skrev onsdag ville det koste Øksnes kommune nær 20 millioner kroner å kjøpe inn modulbygg for 4 nye klasserom ved Myre skole. Brakkene skal uansett bare stå 2-3 år, inntil skolebygget er klart, og politikerne mener 20 millioner er for mye.

Det var kommet inn to anbud til kommunen på modulbygget som var etterspurt. Myre Trelast as og JMB Modul as hadde ganske likt tilbud, men det skilte omtrent en million i prisen. Kommunen hadde ikke rukket å finregne på tilbudene før politikerne nå stoppet prosessen.

Da formannskapet i Øksnes behandlet saken tirsdag gav flere uttrykk for overraskelse over prisen. John Danielsen reagerte på tapet kommunen risikerer å måtte ta når modulene skal selges om mellom 2 og 5 år. -Vi kan i verste fall risikere et tap på 9,8 millioner kroner når disse modulene skal selges, sa Danielsen.

Det var bred enighet om å stanse brakkeprosjektet nå. -Jeg må ta selvkritikk som politiker. Da vi behandlet denne saka i fjor høst lå det som ei forutsetning at dette skulle være ei midlertidig løsning, og at elevene skulle huses på en skikkelig måte. Jeg mener vi bør undersøke moduler som tilfredsstiller TEK10, for dette dreier seg om kostnader som er langt over det vi så for oss, sa Yngve Hansen (AP) ifølge Bladet Vesterålen.

Forslaget som fikk flertall i formannskapet lyder på at Øksnes kommune opphever anbudskonkurransen, at man i stedet skal kjøpe brukte brakker. Administrasjonen bes kartlegge mulighetene i bruktmarkedet i forkant av kommunestyremøtet 8. mai.

Formannskapet ber om at det avklares hvorvidt en kan ta i bruk brakker som tilfredsstiller TEK10 som en midlertidig løsning fram til nye, permanente lokaler er ferdigstilt. Dersom bruktmarkedet ikke viser seg realistisk må det foreligge oppdaterte kostnadsberegninger for leie.

Formannskapet ber kommunestyret gjøre vedtak om oppstart av arbeid med funksjonsprogram for hele Myre skole med 2 paralleller. Administrasjonen bes forberede slik sak til kommunestyrets møte 8. mai.