Lurte kommunene

Firmaet «Det norske kartselskap» har klart å loppe en rekke kommuner og fylker for ganske store beløp, ved å tilby tjenester som ellers ikke koster noe. Lokalt er det Øksnes og Sortland som har tegnet avtaler med selskapet. Øksnes har brukt 35.309 kroner, mens Sortland har betalt 15.800 kroner.

Det er VG som har avslørt selskapet gjennom en serie med artikler, der det både er bakmenn med frynsete rykte og arbeidsmetoder som er ganske spesielle. Flere personer skal ha blitt vervet og presset til å jobbe meget intenst for selskapet, der man har drevet aktivt telefonsalg for å kapre kunder.

Det norske kartselskap har brukt en salgsteknikk der man har ringt opp underledere og gjerne vikarer, som så har svart bekreftende på en serie med spørsmål. Disse har kanskje ikke helt forstått rekkevidden, men uansett har kommunen ved disse svarene blitt bundet til en avtale med selskapet.

-Vi anser pengene som tapt, sa rådmann Elise Gustavsen i Øksnes, da hun orienterte sine lokalpolitikere om dette i formannskapets møte forleden. Det er ikke begått noen konkrete lovbrudd og Øksnes kommune vil dermed ikke gå til erstatningskrav eller søksmål mot selskapet.

Også i Sortland var det nærmest en glipp at man gikk inn på en slik avtale, tilbake i 2011. Da dette ble oppdaget ble også avtalen slettet. For begge kommunene er det forholdsvis små beløp som her er brukt. Naboene i Andøy, Bø og Hadsel har ikke hatt noen avtaler med Det norsk kartselskap.