Ukentlig fraktrute

Stokmarknes blir utgangspunkt for en ny ukentlig fraktrute til Rotterdam, etter at det har vært et års prøveperiode. Først var Skretting eneste kunde, men nå er Nordlaks og flere andre også med.

Containerskipet «Rita» kan bli å se på Stokmarknes hver uke fremover, ettersom det nå blir ukentlige anløp med gods til og fra Rotterdam (foto: North Sea Container Line).

8. april i fjor startet NorthSea Container Line opp en godsrute mellom Rotterdam og Stokmarknes, basert på omlegging ønsker fra forprodusenten Skretting AS på Børøya. Litt over et år senere har det vist seg at rutetilbudet har slått an hos flere store aktører i regionen og nå dobles frekvensen til ukentlige avganger.

-For å bedre tilgjengelighet og svare på etterspørsel i markedet, utvider vi vår service ytterligere. Fra denne uken kommer vi til å tilby ukentlige anløp mellom Stokmarknes og Rotterdam. Vi har jobbet målrettet sammen med terminalen i over et år for å utvikle og forbedre rutetilbudet i regionen.

Vi bruker store spesialiserte containerskip som sikrer effektiv og pålitelig service. Vi anløper Rotterdam for oversjøisk last, da denne havna knytter Europa til resten av verden. For kortere fraktruter bruker vi havna i Moerdijk, som ligger mellom Rotterdam og Antwerpen. Lokasjonen er ideell for å kunne levere varer i større områder i Europa for dør-til-dør last.

Dette forteller administrerende direktør Arne Jakobsen i NorthSea Container Line.

-Flere selskap har vist interesse og startet skipninger med tilbudet på Stokmarknes i løpet av det siste året. Nytenking og innovasjon hos Skretting og tilrettelegger «Kuehne + Nagel» har vært en svært viktig premissgiver for dette tilbudet. Det er nå gledelig å se at andre selskaper følger etter, sier Jakobsen.

-Blant annet har Biomar og Nordlaks vært svært positive til tilbudet, og har lenge ønsket å benytte sjøveien i større grad. Biomar har vært en lojal bruker av sjøtransport, men har ikke fått containertrafikken nærmere fabrikken enn nå, ved valg av Stokmarknes som hovedterminal.

Nordlaks som nabo til terminalen får endelig transportmulighet utenom vei, hvorav containerne kan sendes til hele verden direkte fra fabrikk. -Lasten beveger seg sjøveien, og dette betrakting nærmere fabrikk enn ved tidligere transporttilbud. Vi ser en trend der volumet over Stokmarknes fremdeles er økende, påpeker Jakobsen.

NorthSea Container Line står klar for å hjelpe alle som er interessert i frakt til og fra Stokmarknes. Man jobber nå videre i tett samarbeid med spennende næringsliv i Lofoten og Vesterålen. Fra uke 17 starter man altså med ukentlige anløp mellom Stokmarknes og Rotterdam.

NorthSea Container Line (NCL) er en komplett logistikkleverandør som opererer skip langs kysten av Norge og sentrale europeiske knutepunkter som Hamburg, Bremerhaven og Rotterdam. Med hovedkontor i Haugesund og et nettverk av agenter i Norge og Europa, kombinerer selskapet sjø og landbasert transport for å sikre effektiv og kostnadseffektiv transport