Bygger om for hudlege

Politikerne i Sortland vil legge til rette for en ny hudklinikk vegg i vegg med kulturhuset. Ombygging kan straks ta til og klinikken vil trolig bli åpnet allerede til høsten, med flere nye tilbud.

Kystnæringssenteret ligger ved Kulturfabrikken og her blir det hudlege i 2. etasje pluss kommunalt legekontor i 3. etasje. Bygget er eid av Sortland kommune via Kulturfabrikken Eiendom AS (arkivfoto).

Den nye hudklinikken blir startet opp i samarbeid med Helse Nord. Lege Øyvind Bremnes jobber i dag på Universitetssykehuset i Tromsø, som også er en del av Helse Nord. Til sammen er det 92 spesialister som driver egne klinikker rundt i Nord-Norge, med tilskudd og et visst faglig samarbeid med Helse Nord.

Lege Øyvind Bremnes sier i en kommentar til Vesterålnytt at han har sett på flere aktuelle lokaler på Sortland, men at det ikke er undertegnet noen leieavtale ennå. Han tar derfor forbehold om hvilken adresse klinikken vil få, men den vil uansett bli åpnet i løpet av høsten 2018.

Sortlands politikere drøftet en sak fredag om utvidelse av lånegaranti for Kulturfabrikken Eiendom AS, ettersom det nå må gjøre tilpasninger i 2. etasje av Kystnæringssenteret. Det er uklart hva dette vil koste, men det kan bli et sted mellom 1 og 2 millioner. Den nye hudklinikken vil da få 209 kvadrat gulvareal og skal betale en årlig husleie på 480.000 kroner.

-Dette er en gladsak, slo varaordfører Karl-Erling Nordlund (SP) fast i kommunestyret. -Både at en hudlege vil etablere seg her og at vi får utnyttet areal i bygget som nå stod uten leietaker, sa Nordlund.

Også Grete Hjelle (AP), som selv er sykepleier, uttrykte glede over det nye tilbudet som nå kommer i Sortland. Hun fikk hele kommunestyret med seg på et enstemmig vedtak om utvidet garanti.

-Sortland er i den heldige situasjon at en hudlege ønsker å etablere seg i kommunen. Samarbeid med private helsetjenester var jo en av intensjonene i tanken om helsehus, påpekte Hjelle.

-Vi i Høyre er også veldig glad for at det er interesse for bygget ved Kulturfabrikken og det er jo kjempeflott at vi kan få noen nytt til Vesterålen, sa Rune Tjønsø (H).

Lokalene det er snakk om var egentlig tiltenkt voksenopplæringen, men de skal ikke flytte inn her likevel. Dermed har rommene stått ledig en tid, mens kommunen har jobbet med planene for et «helsehus». Så langt er det bestemt at «Søndre legesenter» skal flytte over til Kystnæringssenteret, når ombyggingen av 3. etasje er fullført.

Nå blir det altså trolig hudlege i etasjen under. Helse Nord RHF sier at man ønsker en generell praksis, inkludert lysbehandling , som både vil ta barn og voksne pasienter. Dermed blir dette trolig et svært lokalt tilbud for de som plages med psoriasis, og som trenges et helt spesielt «solarium» for å lindre sykdommen.

Lege Øyvind Bremnes kommenterte forleden hvorfor han flytter, til nettavisen VOL: -Det er flere ting. Privat er det fordi familien min er fra Vesterålen, og vi vil trekke nærmere hjem. I tillegg et enormt behov for hudlege i hele Nord-Norge. Folk må ofte reise langt for å komme til spesialist, og det er lang ventetid, sier Bremnes.

Avtalen med Helse Nord betyr høyeste tilskuddsklasse og en årlig godtgjørelse på 1,3 millioner fra helseforetaket. Hvor mange ansatte det blir på Sortland er foreløpig ikke kjent og heller ikke detaljer i tilbudet.  Det skal være almen poliklinisk virksomhet, med undersøkelse, diagnostikk og behandling, heter det i utlysningen fra Helse Nord.

Det skal være et nært samarbeid mellom den nye klinikken, den øvrige helsetjenesten og hudavdelingen ved Nordlandssykehuset. Dette har sammenheng med faglig utvikling, god prioritering og korte ventetider.