Lokale tema i fokus

Årets 1. mai markeres over hele Vesterålen i tradisjonelle former og på de større stedene er det også tog. Parolene har fokus på lokale tema, der Kystvakta og Andøya flystasjon er med.

Bjørnar Skjæran holder tale på Sortland og Stokmarknes. Han er leder for Nordland Arbeiderparti og gruppeleder på fylkestinget for AP. Han er altså en meget sentral politiker i Nordland.

På Sortland er de første parolene i toget helt lokale tema, som «Stopp rasering av kortbanenettet i LoVe» og «Helikopter til Kystvakta NÅ». Fjorårets mest omtalte sak er også med videre med «Fortsatt kamp for Andøya flystasjon». Fisk og olje er også denne gangen fokusert gjennom «Fisken tilhører folket – Arbeidsplasser på kysten» og «Oljefritt LoVeSe – NEI til konsekvensutredning».

Sortlands arrangement favner bredt og har flere deltakere med LO i Vesterålen, AP, SV og Rødt. Dessuten samarbeid med lokale foreninger av Fagforbundet, Transportarb.forening, NNN, Nei til EU, Norsk Folkehjelp, AUF, Folkeaksjonen-oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Talere er Laura Olsen (Rødt), Aase Refsnes (SV), Bjørnar Skjæran (AP), John Helmersen (LO i Vesterålen) og Viktoria Linea Høybakk (AUF).

Årets hovedparole i Norge er knyttet til «løsarbeidere» og bemanningsbransjen. LO og AP har satt fokus på midlertidige ansettelse og innleie av arbeidskraft, med tema «Trygt arbeidsliv for alle». På Sortland har man parolene «Styrk arbeidsmiljøloven – sterkere regulering av bemanningsbransjen» og «Norske lønns- og arbeidsforhold i Norge. Stopp sosial dumping».

Noen stikk til kommunene, der mange i helsesektoren går på små stillingsprosenter, med parolen «Faste, hele stillinger og likelønn». At man ønsker kommunale barnehager og skoler markeres via «Offentlig velferd – nei til velferdsprofitører».

Parolene i Hadsel er ikke så ulike, men her er også med et tema som «kolliderer» litt med nabokommunen Sortland. Hadsel sier «Bli med – bygg Hadsel – velg yrkesfag», mens man på Sortland har parolen «Nei til nedlegging av byggfag på Sortland». Som kjent er det vedtatt å kutte byggfaglinja med Sortland videregående skole, og samle dette tilbudet på Melbu.

Bjørnar Skjæran taler også i Hadsel, sammen med Viktoria Linea Høybakk. Her får de med seg Stein Gulbrandsen fra Fagforbundet. Årets arrangement i Hadsel skjer på Stokmarknes, ettersom man veksler med Melbu, som hadde opplegget i fjor.

Noen paroler er det bred enighet om, i flere kommuner, som «Fortsatt kamp for Andøya flystasjon», «Offentlig velferd – nei til velferdsprofitører», «Helikopter til kystvakta NÅ» og «Fisken tilhører folket – Arbeidsplasser» på kysten. «Nei til plast i havet» er en nykommer, som sikkert vil få fokus mange steder langs kysten.