Penger til Tinden

Etter rettslig turbulens, kan arbeidet med å sikre bygningene ved Tinden handelssted få ny giv, med tilskudd fra Nordland fylke på 440.000 kroner. Blant annet skal brønnen sikres.

Handelsstedet Tinden i Øksnes vestbygd er mye besøkt om sommeren. Nå har fylket bevilget penger som betyr mye for videre vedlikehold av anlegget (arkivfoto).

Etter et par uker med mye negativ omtale i media, får Tinden handelssted en positiv nyhet. Nordland fylke har bevilget 440.000 kroner, som dels skal brukes til å sette i stand brønnanlegget. Noen av pengene skal gå til sandblåsing og maling av oljetanken, inkludert rørene.

Dette er penger som bevilges som ledd i tilskuddsordningen for privateide fredede bygninger. Det er Regjeringens prosjekt kalt «Fremtid med fotfeste», som skal heve standarden på slike bygninger, med tidshorisont 2020.

I løpet av mai måned skal fylkets representanter besøke Tinden, for å sjekke fremdriften i vedlikeholdet. Man skal da samtale med stiftelsen som disponerer stedet, og eventuelt lukke de avvik man finner, heter det i tilsagnsbrevet fra Nordland fylke.

Stiftelsen Handelsstedet Tinden fikk også i fjor høst penger fra Nordland fylke. Først ble det gitt 250.000 kroner og deretter 80.000 kroner ekstra. Noe av dette ble brukt til å ferdigstille kaidekket, som var i dårlig forfatning. Både nye pæler ble satt opp og mye nytt dekke ble lagt på.

Hovedhuset har hatt stort behov for vedlikehold, men det har også flere av de andre byggene. Deler av det elektriske anlegget må også oppgraderes. Til sammen er det gjort investeringer på Tinden handelssted for omkring 1 million.

Torsdag 19. og fredag 20. april var det rettslig høring om striden omkring stiftelsen og forholdet til Frid Halmøy. Hun mener seg urettmessig tilsidesatt av styret i Stiftelsen handelsstedet Tinden, særlig ved styreleder Asle Sørdahl. Bakgrunnen for saken er særlig konfrontasjon mellom Frid Halmøy og Asle Sørdahl sommeren 2016.

Det har vakt sterke reaksjoner både lokalt i Øksnes og resten av Vesterålen at Frid Halmøy er ekskludert fra styret i stiftelsen og fratatt sin sentrale plass i driften av anlegget. Som barnebarn til Skjalg Halmøy er hun arvelig knyttet til historien for stedet og måten besøkende publikum er blitt mottatt.

Stiftelsen ved styreleder Asle Sørdahl, har på sin side lagt mer økonomiske og forretningsmessige vurderinger til grunn, for å sikre inntekter til videre drift og vedlikehold av anleggene. Man har jobbet målbevisst for nettopp dette, og skape grunnlag for nødvendige inntekter i tillegg til offentlige tilskudd.

Hva som blir utfallet av rettssaken er ikke mulig å spå, men det vil her bli nærmere avklaring om stiftelsen har gjort lovlige og riktige vedtak, der man har satt Frid Halmøy til side. Det er i første runde Vesterålen tingrett som skal avsi en dom på dette om kort tid.