Bærum er foran Myre

Verdiskapingen fra fiskeriene går til flere ledd og Bærum kommune, med kun 3 fiskere, er større enn både Myre og Svolvær. Også Oslo ligger høyt på lista, med 800 millioner i verdiskaping.

Store verdier skapes årlig av fiskeriene i Myre havn, men likevel tar Bærum kommune inn mer målt i årlig verdiskaping (arkivfoto).

Bærum er faktisk landets femte største «fiskevær», med omkring en milliard i årlig verdiskaping fra fiskeriene. Dette til tross for at kommunen kun har 3 registrerte fiskere.

Pengene kommer her for det meste fra verdiskaping til norske fiskeriselskap og leverandører som er registrert i Bærum kommune.

Dette kommer frem i en rapport som forskere hos Nofima og analytikere i Menon har lagt frem. Her fortelles det at hver arbeidsplass innen fiskerinæringen bidrar til 1,7 millioner i verdiskaping for samfunnet.

Fiske og foredling, utenom oppdrett, gav en verdiskaping på nær 23 milliarder kroner i fjor. Av dette kom nær 17 milliarder direkte fra fiskeriene, mens 6 milliarder kom fra leverandørindustrien.

Forskerne har nå sett nærmere på tallene i verdikjeden og målt dette i forhold til lønninger, overskudd for eierne og skatt til samfunnet.

-Det overrasket oss at de indirekte virkningene av sysselsettingen i fiskerinæringen er så store i Oslo og Viken fylke og relativt små i de nordnorske fylkene, sier Nofima-forskerne Roy Robertsen og Audun Iversen.

Myre og Svolvær regnes tradisjonelt for å være to av de aller største innen fiskeri, og her tas det imot store mengder fisk under vintersesongen. Likevel er Bærum foran begge disse, målt i økonomisk verdiskaping.

Myre er på sjetteplass, mens Bærum altså er på femte. Svolvær kommer på åttende plass, like bak Oslo. Senja er faktisk ikke inne på topp-ti-listen i det hele tatt.

Årsaken til dette er at store rederi og leverandører er lokalisert med hovedkontor i Oslo eller Bærum. Trålere og andre fiskefartøy er dessuten solgt fra nordnorske eiere de senere år til rederier sørpå.

Ellers er forklaringen at tjenester som forsikring, advokat og drivstoffleveranser kommer fra selskap som er lokalisert i eller rundt hovedstaten, og at mye av verkstedtjenester og kjøp av fiskeredskaper er konsentrert om få kommuner.

-Fiskerinæringa har veldig høy verdiskaping sammenliknet med andre næringer på land, sier forsker Audun Iversen til nettavisen E24.no. -Færre båter og fiskere har gitt øket lønnsomhet, slår Iversen fast.

Norge har nå ca 10.000 fiskere som altså til sammen fisket og eksporterte sjømat for 30 milliarder kroner, viser Nofima-rapporten.

En vanlig fisker kan tjene omkring en million kroner i året, men likevel er det altså de store rederne som sitter igjen med mest. Ålesund toppen listen her med verdiskaping på to milliarder.

Tromsø har flest registrerte fiskere og er høyt oppe målt i verdiskaping med omkring en milliard. Dette gir fjerdeplass på lista av landets 350 kommuner som har litt betydning av fiskeriene.

Samlet sysselsetting er størst i Møre og Romsdal om lag 3.500 sysselsatte. Vestland fylke følger deretter med om lag 2.700 jobber, foran Troms og Finnmark med om lag 2.600 sysselsatte og Nordland med om lag 2.100 i fiskerinæringa.

I rapporten kommer det også fram at 830 millioner kroner er bedriftsskatt betalt av flåten, mens 570 millioner kroner kommer fra leverandørbedrifter.

Den personlige skatten på alminnelig inntekt utgjør 1,6 milliarder mens de resterende 2,1 milliarder kommer fra andre poster som trygdeavgift, trinnskatt, og arbeidsgiveravgift.

Det er nesten 9.100 personer som har fiske som hovedyrke, av disse er det 311 kvinner. I tillegg kommer 1.400 personer som har fiske som biyrke.

Tar man med leverandørindustrien er det 15.500 personer som er sysselsatt i flåten og dens leverandører.