Tydelige meninger på 1. mai

Både på Melbu og Sortland var det god oppslutning om toget på 1. mai. Parolene gav tydelige budskap og det var ikke uventet sykehuset, Ukraina og Gaza som samlet fest deltakere.

Sykehus-saken samlet mange i 1.mai-toget på Sortland (foto: VNY).

LO i Vesterålen var sentral i årets arrangement på Melbu, Andenes, Bø, Sortland og Myre.

Størst oppslutning var det kanskje i Hadsel, der toget på Melbu ble ledet an av både Melbu musikkforening, drillkorpset og Trommedamene.

Hovedtaler her var nestleder i LO, Sissel Skoghaug, som er sykepleier av yrke og har lang fartstid i Fagforbundet.

Taler ble ellers holdt av Glenn Eirik Hansen-Joakimsen (AP), Nora Marie Wisløff (Rødt) og Vegard Lind-Jæger (SV).

Både AUF og Palestina-komiteen hadde dessuten kortere appeller.

Ukraina-krigen samlet både gamle og nye sortlendinger i toget (foto: VNY).

På Sortland var det litt glissent under enkelt paroler i toget, men årsaken var nok at det samlet seg mange under hovedtema.

«Oppretthold psykiatrisk døgntilbud og rehab på Stokmarknes» var et banner som mange sluttet seg til.

Faktisk gikk noen medlemmer av Sortland Høyre også her, ledet an av ordfører Grete Ellingsen.

Sykehusets Venner ved Ingvill Hovlund holdt appell om dette i møtet etter toget.

Også på Sortland var dagens hovedtaler Sissel Skoghaug, som altså er første nestleder i LO.

Skoghaug sitter dessuten i det regjeringsoppnevnte Sykehusutvalget.

En annen parole som samlet mange var protesten mot Russlands krigføring.

Med mange nye tilflyttere fra Ukraina var det en stor gruppe som også hadde med hjemlandets blå-gule flagg.

Nøden og krigen i Gaza samlet mange under parolen på Sortland (foto: VNY).

Uten å ha gjort en nøyaktig opptelling så det imidlertid ut til at Gaza-krigen samlet flest i protest.

«Stopp folkemordet» og «Ingen våpensalg til Israel»  var ordlyd i parolen.

Etter toget var det møte i samfunnssalen der Fred Frivåg holdt tale for Arbeiderpartiet, Rene Cortis for Rødt og Mona Fagerås for SV.

Både i Hadsel og på Sortland startet man dagen med minnestund ved bautaene om «22. juli-ofrene».

På Andenes går toget på ettermiddagen, slik at hovedtaler rekker å ta turen fra Sortland.

Dermed kan LO-nestleder Sissel Skoghaug holde sin tredje tale for dagen der.

Ellers vil ordfører Kjell Are Johansen holde tale, sammen med Liv Karin Jensen i Fagforbundet Nordland og Åshild Pettersen fra SV.

LO i Øksnes hadde samling i «Huset for alle» med gratis frokostbord.

Her var det Nora-Marie Iversen som holdt tale, som leder for ungdomsutvalget i Fagforbundet Nordland.

Appeller ble holdt av Vegard Lind Jæger i Nordland SV og Nathaniel Holand Larsen i Nordland Arbeiderparti.

LO i Bø hadde en samling på Bøheimen der Nataniel Holand Larsen i Nordland AP holdt tale.