Fokus på Kjempenhøy

En av Nord-Norges fremste arkeologer, professor Reidar Bertelsen, skal torsdag kveld ha foredrag på Sortland Museum. Da blir fokus på Kjempenhøy og det viktige kulturminnet der.

Professor i arkeologi, Reidar Bertelsen, skal ha foredrag på Sortland.

– Hva skal til for å undersøke et kulturminne og hvem bryr seg med det, spør professor Reidar Bertelsen.

Bakgrunnen er debatten omkring gravhaugen på Kjempenhøy, som fortsatt ikke er undersøkt skikkelig.

Den er tidligere datert til vikingtiden via en rekke funn og notater fra tidligere grunneier, i samråd med museet i Tromsø.

Nå kommer et stor veiprosjekt kloss inntil funnstedet. Her skal bygges ny rundkjøring, et nytt kryss og dobbelt fortau på begge sider av veien.

Planene er allerede godkjent, uten at det er gjort noen undersøkelser eller forarbeid ved gravhaugen.

– Å ta vare på kulturminner har alltid vært et viktig hensyn for lokalsamfunn, påpeker Bertelsen.

Det er hovedgrunnen til at vi ennå i dag har et stort antall kulturminner i landskapet.

– Undersøkelser og eventuelt fredning er et konfliktfylt felt med sterke interessemotsetninger, påpeker arkeolog Bertelsen.

Mange ulike interesse står gjerne mot hverandre i slike saker.

Krysset mellom Strandgata og Kjempenhøy skal utvides og fornyes (arkivfoto).

Slik er det også omkring Kjempenhøy. Dette er et uryddig felt der det ofte er uenighet om verneverdier.

Da er det viktig å forstå rollene til de involverte.

Reidar Bertelsen vil kikke bak «fasadene» til de ulike aktørene og se sammenhenger fra et langt liv som arkeolog.

Arrangører til foredraget er Kulturfabrikken Sortland, Museum Nord og Sortland Museum.

Alle disse har lagt ut linker til foredraget på sine Facebook-sider, der man ønsker velkommen til museet i Kulturfabrikken.

Vesterålnytt har skrevet flere artikler om Kjempenhøy og kulturminnet der.

Siste artikkel er innspillet fra Nordland fylke, der man ber kommunen sørge for inngjerding.

Det skjedde etter at Sortland kommune mente det kanskje ikke var grunn til å trå særlig varsomt i området.

Er du interessert i lokalhistorie, så er altså torsdag kveld en fin anledning til å få med deg et foredrag av Nord-Norges fremste arkeolog og historiker.