Stor veijobb ved Napp

Ingen lokale bedrifter fra Vesterålen og Lofoten har levert anbud. Vegvesenet skal fornye tunnelen under Nappstraumen, og her blir det en stor entreprenør sørfra som tar jobben.

Den undersjøiske Nappstraumtunnelen på E10 i Lofoten skal rehabiliteres, og i den forbindelse ble det lyst ut en anbudskonkurranse på kontrakten 12. juni.

Grunnet uklarheter i kvalifikasjonskravet om «relevant erfaring», ble det besluttet at konkurransen måtte avlyses for å rette opp i feilen.

Konkurransen ble så lyst ut på nytt, og nå er det klart hvilke leverandører som kjemper om kontrakten.

Statens vegvesen mottok totalt fire forespørsler om deltakelse på konkurransen, og evaluerte forespørslene opp mot kvalifikasjonskravene som er angitt i konkurransegrunnlagets kapittel B2 – kvalifikasjonskrav.

Tre leverandører er vurdert som kvalifisert, og invitert med videre til å inngi tilbud.

De tre firmaene som er med nå er BMO Tunnelsikring AS, Mesta AS og Skanska Norge AS.

Etter oppstartsmøtene gir leverandørene et tilbud på jobben, og hvert tilbud blir vurdert opp mot vurderingskriteriene i kontraktsgrunnlaget.

Den leverandøren som gir det beste tilbudet basert på pris og kvalitet, blir tildelt kontrakten. Deretter går de i gang med prosjektering av arbeidet som skal utføres.

Valg av leverandør skjer i første kvartal 2023.

Arbeidet som skal gjøres i tunnelen er nødvendig rehabiliteringsarbeid og oppgradering av sikkerhetsutstyr.

– All innvendig duk skal rives. Det skal etablerers ny vann- og frostsikring i hele tunnelen, i tillegg til at det elektriske anlegget og sikkerhetsutstyret blir nytt, sier Heimdal.

– Vi regner med cirka tre års byggetid, men det kommer også an på hvordan det hele forløper.

Det skal ikke være mye arbeid i tunnelen om sommeren når turisttrafikken er på sitt største. Ellers blir det nattestengning med ett gjennomslipp av trafikk hver natt, sier han.

Arbeidet skal ferdigstilles i løpet av 2026.