Narvik-bru sjekkes

Mandag 21. november starter arbeidet med å kartlegge tilstanden på Beisfjordbrua på E6 sør for Narvik sentrum. Det vil pågå arbeid på brua mandag til fredag kl 08.00-16.00 i perioden 21.-30. november.

Ett kjørefelt vil være stengt mens arbeidet pågår, og det blir manuell dirigering av trafikken. Fartsgrensen reduseres til 50 km/t. Trafikantene må være forberedt på at det kan bli noe ventetid. Utenom arbeidstid og i helga vil trafikken gå som normalt.

Beisfjordbrua trenger vedlikehold. Brua har en gjennomsnittlig trafikk på 9750 kjøretøy i døgnet. Siden det mangler omkjøringsmuligheter, er det svært viktig å være i forkant med vedlikeholdet for å unngå at brua må stenges.

– Vi skal kartlegge statusen på brua for å planlegge vedlikehold på kort og lang sikt. Beisfjordbrua er kritisk både for lokaltrafikk, gjennomgangstrafikk og varetransport, derfor er det viktig at vi får gjort de rette tiltakene til rett tid, sier overingeniør Tarjei Karlsen Bruaas i Statens vegvesen.

Under inspeksjonen brukes både underbrulift og annet utstyr for å komme til over hele brukonstruksjonen. Derfor stenges ett kjørefelt av gangen.

Inspeksjonen av Beisfjordbrua utføres av Multiconsult, på oppdrag fra Statens vegvesen.

– Det er mørketid, og de som utfører bruinspeksjonen må jobbe nært biltrafikken. Vær oppmerksom og vis hensyn til trafikkdirigentene og de som jobber på brua, oppfordrer Tarjei Karlsen Bruaas.