Vil ikke bruke teskje

Gravhaugen på Kjempenhøy blir ikke nærmere undersøkt i forbindelse med ny vei og rundkjøring. Sortland kommune vil ikke bruke teskje, men heller gravemaskin når man setter i gang.

Ordfører Karl Erling Nordlund t.v.) lyttet til info fra Brynjulv Øverby (foto: SK tv).

Da enhetsleder Brynjulv Øverby torsdag orienterte lokalpolitikerne om «prosjekt Kjempenhøy» ble gravhaugen i krysset mot Strandgata et tema.

Christoffer Ellingsen spurte om kommunen har gjort eller vil gjøre noen undersøkelser her.

– Nei, vi har ikke gjort noe mer, var svaret fra enhetsleder Brynjulf Øverby.

Han henviste til kulturavdelingen i Nordland fylke, som har vurdert dette og gitt klarsignal.

– Vi befinner oss helt i utkant av tomta, men aktsomhet er likevel helt nødvendig.

Vi mener at vi ikke skal finne noe i det området der man nå skal grave, sier Øverby.

– Da skal dere altså bruke gravemaskin og ikke teskje, kommenterte Christoffer Ellingsen.

Ja, det er riktig. Dette er en forutsetning for prisen som nå er avtalt med entreprenøren, svarte Øverby.

Her starter gravearbeidet. Kulturminnet ligger på tomta til venstre (arkivfoto).

Dermed er det klart for Bulldozerlagets gravemaskiner om ikke lenge, som skal gjøre jobben for ca 30 millioner kroner.

Som første del av prosjektet vil man sterte om gravearbeid i Strandgata, rundet bygget til El-Team AS.

Dette vil skje i løpet av vinteren, når «byggesaken» er formelt godkjent i detalj.

Hele prosjektet skal være klart, med ny rundkjøring, i løpet av neste år.

Rådgiverne hos Sweco AS har allerede vært og tatt boreprøver i området, også på tomta med kulturminnet.

Deres geotekniske rapport skal blant annet klarlegge om det kan være kvikkleire i området.

Arkitektene hos Afry Norway AS har sendt nabovarsel til berørte grunneiere.

Lykkentreff Barnehage grenser inn til veien og får kuttet uteområdet sitt med 3 meter, når nytt fortau kommer på plass.

Her skal det lages en støyskjerm, kanskje delvis i glass, som reduserer motordur inn på lekeplassen.

Rundkjøringa på Kjempenhøy og tilstøtende veier blir et av Sortland mest trafikkerte områder i fremtiden.