Uendret ledighet

Ved utgangen av oktober er det 1.407 helt ledige arbeidssøkere i Nordland, 5 færre enn forrige måned.

Ledigheten har stabilisert seg på 1,2 prosent av arbeidsstyrken og er uforandret siden juni 2022.

I tillegg til de helt ledige er det 785 delvis ledige og 338 arbeidssøkere på tiltak.

Dermed er det registrert totalt 2.530 arbeidssøkere i Nordland, som utgjør 2,1 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med samme måned i fjor er det 1.440 færre arbeidssøkere.

– På tross av urolige tider ser vi foreløpig ikke endringer i ledigheten i Nordland, sier Cathrine Stavnes, direktør ved NAV Nordland.

Ledigheten i landet som helhet er på 1,6 prosent helt ledige arbeidssøkere, det samme som i forrige måned.

Trøndelag, med 1,1 prosent helt ledige, er eneste fylke med lavere ledighet enn Nordland. Vestfold og Telemark har høyest ledighet av fylkene med 2,1 prosent.

Sammenlignet med i fjor har det vært nedgang i antall helt ledige arbeidssøkere i alle yrkesgrupper.

Størst nedgang er det innen industri-yrkene med 168 færre helt ledige enn i fjor.

Til tross for dette er det innen industrien vi finner flest helt ledige i Nordland, med 234 helt ledige arbeidssøkere ved utgangen av oktober.

Halvparten av disse er fra fiskeindustrien som har noen permitteringer knyttet til råstoffmangel.

Videre følger serviceyrker og annet arbeid med 164 helt ledige arbeidssøkere, reiseliv og transport med 154 helt ledige.