Byen fornyer seg

Handelsbyen Sortland er i ferd med å pynte seg til lysfest i mørketida. Helt ny julegate henges opp etter en investering på flere hundre tusen kroner. En kjærkommen fornyelse mener mange.

Julegata på Sortland er ikke ferdig, men her er et utsnitt (foto: Eva Andreassen).

De senere år har kritikken tiltatt mot julegate-pynten i Sortland by, og særlig med blandingen av blanke og blå lys i gateopphenget.

Fra i år blir det en helt annen stil over dekorasjonen, der man kommer med varme farger og røde hjerter, kombinert med grønt.

Den nye julegata kommer i den sentrale delen av Strandgata, fra rundkjøringen og ned mot politistasjonen.

Tenning av lysene vil skje førstkommende lørdag ettermiddag, den 26. november.

Under koronaen ble det bevilget penger til lokale tiltak omkring i landet og Sortland valgte å gi et beløp til ny julegate.

Den gamle næringsforeninga «mistet futten», men bevilgningen ble overført til et nytt initiativ.

Med næringssjef Viktor Johnsen i spissen, sammen med butikkeier Ingar Hansen, ble det samlet inn mer enn 600.000 kroner.

Halvparten kom fra kommunens «koronafond», mens resten er kommet fra bank og næringsliv lokalt.

To røde hjerter ønsker velkommen til Sortland by (foto: Eva Andreassen).

Næringssjefen har også bidratt sterkt til at det nå kommer på plass en ny «byforening».

Fem lokale bedrifter har bidratt med 10.000 kroner hver til aksjekapital.

Man håper dessuten at det skal kunne hentes 400.000 kroner fra næringsfondet, for å starte opp Sortland byforening.

Så håper man mange andre bedrifter kommer med, både med innskudd og sponsing, slik at egen kapital blir på 400.000 kroner.

Egga Utvikling er rådgiver for prosjektet, og her skal man følge opp med markedsføring, sosiale media, kurs og møter.

El-Team AS er med både som aksjonær i byforeninga og tar seg dessuten av opphenging av den nye julegata.

De andre aksjonærene er Holmøy Maritime AS, Georg A. Ellingsen AS, Deadline Holding as og JPRD Holding as.

Mange håper dette er begynnelsen på en «ny giv» i handelsbyen Sortland, på flere plan.

Usikre tider generelt gjør at mange i handelsnæringa også er særlig spent på årets julehandel.