Vinden er solgt på nytt

Vinden på Ånstadblåheia er solgt for tredje gang. Først kjøpte Vesterålskraft, så overtok Nordkraft. Nå er det «AS Finland» kanskje skal starte opp vindmølle-prosjektet ved Sortland.

Ånstadblåheiavind

Direktør Jon Ingebrigtsen i Nordkraft har endelig funnet en kjøper som kan overta pengesluket «Nordkraft Vind as», som hittil har tapt 45 millioner. Ånstadblåheia følger med i pakken man selger til finske Fortum Oy.

Flere titalls millioner er blåst bort på Ånstadblåheia allerede. Vesterålskraft har trolig berget det meste av sine penger, og nå kan kanskje Nordkraft også komme seg noenlunde helskinnet ut av dette. Det er ikke kjent hva salgssummen blir, når man nå selger til finske Fortum Oy. Om det blir oppstart av prosjektet, er ennå ikke avgjort. Fortum Oy er et selskap der den fiske stat er hovedeier med ca 51%, pluss flere andre stor finske selskap.

Sortland kommune godkjente torsdag en søknad fra Nordkraft om dispensasjon fra «Kommunedelplan for spredtbygde områder» for bygging av vindkraftverk på Ånstadblåheia, Tretuva, Firtuva og Lafjellet. Herunder også nødvendige veger og anlegg i Holmstaddalen, både opp til og inne i de nevnte områdene. Utbyggingen er ikke i tråd med gjeldende arealplan for området og NVE krever klarsignal fra kommunen, før utbyggingen kan starte. Flertallet i Sortland formannskap gav dispensasjon, mot stemmen fra Christoffer Ellingsen (Rødt).

-Når lokale krefter ikke klarer å finansiere dette prosjektet, så må andre få muligheten til å gjøre det. Dette er et godt prosjekt med god avstand til bebyggelsen. Det vil ikke gi de største inngrepene i naturen, sa Karl Erling Nordlund (Sp) under drøftingene i formannskapet. Han fikk solid støtte fra flertallet.

Fortum tar over eierskapet til Nygårdsfjellet Vindpark ved Narvik, samt utviklingsprosjektene Ånstadblåheia og Sørfjord. Nygårdsfjellet er allerede bygget ut og der snurrer vindmøllene flittig. Det har imidlertid vært dårlig butikk for Nordkraft, som så langt ikke har tjent penger på dette.

-Denne avtalen er et strategisk viktig skritt for Nordkraft. Vi sikrer videre utvikling av vindprosjektene Ånstadblåheia og Sørfjord, samtidig som vi reduserer den finansielle risikoen for Nordkraft. Transaksjonen markerer begynnelsen på et langsiktig partnerskap med Fortum, og vi har tro på at dette samarbeidet vil være vinn-vinn for begge parter, sier Eirik Frantzen, administrerende direktør i Nordkraft.

Hva dette betyr konkret, sier man imidlertid ikke noe om. Det sies heller ikke at man virkelig vil starte opp på Ånstadblåheia.

Optimismen var stor da Vesterålskraft Vind as ble stiftet i 2004 og endelig konsesjon for utbygging ble gitt i 2013. Siden dette har pengene blåst ut av selskapets kasse og i 2014 tok man en nedskriving av verdiene med 22 millioner. Nordkraft Vind as kom så inn som hovedeier med 90%. Nordkraft Vind as går imidlertid også svært dårlig og der er driftsunderskuddet så langt kommet opp i over 45 millioner. Morselskapet Nordkraft as har her vært nødt til å dekke regningene for vindkraft-prosjektene.

Nordkraft eies i hovedsak av Narvik kommune og Troms Kraftforsyning as. Det har vært offentlige eiere hele tiden, med unntak av noen år på 2000-tallet da danske E2/Dong Energy var inne på eiersiden. Som et resultat av dette kom vindkraftsatsingen. Det ble deretter satt nasjonale mål om utbygging av mer fornybar energi frem mot 2020. Samme periode rigget derfor Nordkraft seg for vekst. Det var mange ansettelser og investeringer i prosjekter der det ble satset på sterk vekst. Flere småkraftverk ble bygget, og mange prosjekter stod for tur da strømprisen falt og siden har vært lav.

Konsernets driftsinntekter for 2015 var på 390,9 millioner kroner. I 2014 var tilsvarende tall 433 millioner kroner. Hovedårsaken til lavere inntekter er fall i kraftprisene og endringer i forretningsmodellen knyttet til småkraft. Nordkraft-konsernets små kraftverk ble solgt 1. juli 2015, men man har fortsatt litt inntekter fra driften av disse små kraftverkene. Til tross for lavere inntekter, ble driftsresultatet 108 millioner bedre enn i 2014.

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga i 2012 anleggskonsesjon for utbygging av Ånstadblåheia vindkraftverk med en samlet installert effekt på inntil 50 MV, transformatorstasjon og nødvendig jordkabel og høyspennings apparatanlegg.