Ånstadblåheia – vårt felles gull

Leserbrev fra Mika Gaunitz Renard, Sortland, angående vindmøllepark på Ånstadblåheia:

-Det må sies at det virkelig er veldig, veldig viktig for oss alle på Sortland at vi bevarer vår unike natur med sin uerstattelig verdi. En verdi som utgjør et betydelig større beløp enn det som Fortum Oy vil investere i, for egen vinning. Våre fjell må ikke utnyttes til industri som ødelegger et enormt potensiale for lokal næringsvirksomhet. Urørt natur er gull verdt, og dette gull bør vi fortsatt beholde i en safe i banken (naturen).

Verdien er umulig å måle, men vi kan konkludere med at denne verdi blir større og større ettersom mer natur forsvinner i Norge og andre land. Vi kan markedsføre oss som et unikt område i verden. Vi kan med en urørt natur i Vesterålen lokke til oss nærmest et ubegrensa antall av turister fra alle verdens kroker og kriker. Ingen turister er interessert i å besøke oss for å «oppleve» industriparker med snurrende vindkraftverk på våre fjell.

Dette er et gyldent øyeblikk som vi ikke må gå glipp av. Nå kan og skal vi ta beslutninger som resulterer i at vi kommer til å ligge i forkant i fremtidsretta næringer som vi allerede vet gir meget god økonomisk gevinst. Med å bevare og spare vår naturkapital, kan vi oppnå stigende lønnsomhet for de lokale aktører som driver med forskjellige fremtidsretta små og store næringer.