Suortta suohkan er vedtatt

korteresagtAsbjørn Tingvoll (Frp) stemte mot forslaget om å gi Sortland kommune et samisk parallellnavn, mens de andre partiene i formannskapet stemte for. Tingvoll påpekte særlig uklare kostnader knyttet til dette. Roar Wessel Olsen (H) kommenterte at Sortland alltid har hatt et annet navn, på samisk, og at det derfor er et gledelig vedtak at dette nå blir offisielt. Hvordan det nye navnet skal brukes av kommunen og hvilke kostnader som påløper da, skal tas opp som en egen sak senere. -Dette er en anerkjennelse av den samiske historia i Sortland og da er det uvesentlig hvilke kostnader som eventuelt vil påløpe, sa Christoffer Ellingsen (R). Saken er altså ikke endelig avgjort, og skal oppi kommunestyret. Det er likevel bred politisk enighet og vedtaket nå vil dermed trolig bli stående.