Uklart om ny veg

Byggingen av Coops nye butikker på Strandskog fortsetter etter planen, men det er fortsatt mye uklart om den nye vegen for naboene. Det haster med å finne en løsning på dette.

strandskogbygget

Slik så det ut forleden i byggetomta til Coop, der grunnarbeidet er kommet så langt at man har begynt å støpe en del av fundamentene. Jord og leire er kjørt vekk, mens stein og fyllmasse er lagt inn i stedet.

Det har den senere tid vært flere møter og en god del korrespondanse mellom Sortland kommune og bedriftene på nedsiden av Vesterålsgata. Man har foreløpig ikke kommet frem til hvordan man skal løse kravet fra Statens vegvesen, om å stenge alle avkjøringer her før Coop kan åpne sine butikker.

-På kort sikt har vi satt oss en frist til 9. desember. Da skal noen avklaringer være gjort og Sortlands juridiske syn være klart, sa rådmann Randi Gregersen til formannskapet i dag. Hun og ordfører Tove Mette Bjørkmo orienterte da om situasjonen på Strandskog.

Når Coop åpne sine nye butikker i oktober 2017 så skal det være på plass ny tilkjøringsveg for alle bedriftene vest for fylkesvegen (Vesterålsgata). Hvordan denne løsningen til slutt blir, og hvem som skal betale dette, er foreløpig langt fra avklart.

-Dette er ikke en entydig sak, sa ordfører Bjørkmo til formannskapet. Hun påpekte at kommunen nå trenger å få avklart en del juridiske forhold og har derfor bedt om bistand fra advokat. Man skal også ha nytt møte med Statens Vegvesen, før det igjen blir flere møter med grunneierne.

Det er i første rekke Byggmakker som vil få sin avkjørsel helt blokkert, ettersom krysset og busslommen her vil bli utvidet og endret. De andre bedriftene langs vegen bort til Biltrend vil trolig også måtte knytte seg på den nye avkjøringen, dersom statens vegvesen står fast på sitt krav. Fra grunneierne er det reist juridiske innsigelser, der man hevder å ha tidligere godkjenninger og vedtak på de avkjøringene som nå brukes.