Tvil om samisk forslag

Torsdag vedtas det trolig samisk parallellnavn for Sortland kommune – Suortta suohkan. Men hva betyr ordene «suortta suohkan» egentlig? Kan det bety «den skitne kommune»?

samisk-stedsnavn

Språkkonsulent Magne Huva i Vardobaiki kan ikke si hva «Suortta» betyr eller hvor ordet kommer fra. Først foreslo han «Soarta», men endret det senere til «Suortta». 

-Det er med dette navnet som med mange både samiske og norske navn, at det er vanskelig å forklare betydningen, sier språkkonsulent Magne Huva ved Vardobaiki samisk senter i Tysfjord til Vesterålnytt. Han sendte i 2012 et forslag til Sortland kommune om å vedta samisk parallellnavn «Soarta». Året etter kom han med en beklagelse og hevdet at «Suortta» ville være den riktige skrivemåten for samisk navn på Sortland.

Saken skal nå drøftes av Sortland formannskap på torsdag og ordfører Tove Mette Bjørkmo har gitt signaler om at dette vil bli vedtatt. Rådmannen ved saksbehandler Ørnulf Nielsen anbefaler også at man vedtar dette. Liknende signal kom fra tidligere ordfører Grete Ellingsen, da saken først kom opp i 2013. Dermed kan det trolig være politisk flertall i Sortland for å vedta nytt sidestilt navn på kommunen.

Vesterålnytt har spurt flere personer med tilknytning til saken om de kan forklare betydningen av navnet og hvilken opprinnelse dette har. Vi har ikke fått noen svar. Språkkonsulent Magne Huva sier at gamle samiske navn ofte beskriver landskapsform. -Hvis navnet er riktig gammelt, kan det ha opprinnelse fra en gammel samisk dialekt som ikke lenger har språkbrukere. Sortland ligger ellers i det nordsamiske dialektområdet, påpeker Huva.

Om vi ser i et par ordbøker som skal være dekkende for eldre samiske ord og uttrykk, så får vi en ganske spesiell betydning av «Suortta suohkan». Det vil da nærmest bety «den skitne kommune» eller «den uhygieniske kommune».

lappiske-suortta

Både lektor Jens A. Friis (bildet) og professor Konrad Nielsen har gitt ut ordbøker der «suortte» oversettes med skitten, lortet og urenslig. Begge er anerkjente språkforskere i «lappiske språk» og deres ordbøker har vært bredt anerkjente. 

På norsk har man antatt at «Sort-land» betyr «gården med sort jord» (fin matjord) eller «landet ved elva Soarta» (den svarte elva). Lokalhistoriker Johan Borgos har derimot hevdet at det er mest sannsynlig at «Sort-land» egentlig stammer fra det samiske stedsnavnet «Soarta». Dette fremkom i et leserbrev på VOL i 2014. Han foreslår også Viesterálas som parallellnavn til Vesterålen.

Om politikerne nå vedtar at «Sortland kommune» skal ha parallellnavnet «Suortta suohkan», så blir det spennende å følge med hva tilreisende med samisk, kvensk og finsk bakgrunn mener dette betyr. Man kan kanskje oppleve at noe stopper ved de nye vegskiltene og får seg en god latter når de kommer til Blåbyen i «Den skitne kommune».

-I den daglige kommunale informasjon, vil samisk parallellnavn neppe ha stor praktisk betydning, skriver rådmannen i sin saksutredning til politikerne. Betydningen vil i første rekke være å synliggjøre det samiske navnet i det offentlige rom. Dersom kommunestyret fatter vedtak om bruk av samisk parallellnavn, og navnet blir godkjent, vil det være naturlig at kommunestyret får en sak om å ta i bruk navnet og skilting.

I denne saken må det følge en finansieringsplan som synliggjør kostnadene og omfang. I første omgang vil det være naturlig å skilte på innfartsveiene til kommunen, på informasjonstavler og at det utarbeides en ny side i profilhåndboka hvordan samisk parallellnavn kan brukes i kommunens grafiske profil, mener rådmannen.

Det hører med til denne saken at ingen av nabokommunene i Vesterålen har vedtatt noe samisk parallellnavn på sin kommune. Sortland blir dermed eneste kommune i Lofoten og Vesterålen med to navn. Harstad, Tromsø og Narvik har derimot gjort vedtak om å ha samisk parallellnavn.

På Wikipedia kan vi lese «Sortland er ikke spesielt kjent som en samisk kommune, men det har tidligere vært samisk bosetting i Vesterålen, også i Sortland.» Stedsnavnet Sortland finner vi også et par andre plasser i Norge. På Vestvågøy i Lofoten er det en liten bygd som heter Sortland. Dessuten er «Svortland» et tettsted og administrasjonssenteret i Bømlo kommune i Hordaland. Der sier man at navnet kommer av fuglenavnet sysvort (svarttrost) og land (område). Svortland skrives ofte også som Sortland, og som etternavn skrives det alltid slik.

«Suorta» er første gang skriftlig nevnt som samisk navn på Sortland i 1938, da Just Qvigstad gav ut en bok med «De lappiske stedsnavn i Finnmark og Nordland». Senere er navnet tatt i bruk av Statens kartverk, Yr.no og ved navnebasen «Meron».

Språkkonsulent Magne Huva forteller at «Suorta» får dobbel T når det settes sammen med «suohkan», på grunn av grammatikalsk form i akkusativ og genitiv på samisk.