Deler ut harde nøtter

Sortlands nye rådmann, Randi Gregersen, la i dag frem budsjettet for 2017 og deler ut harde nøtter for politikerne. Hun holder fast ved å kutte ungdomstrinnet på Holmstad skole og vil også kutte gratis trening for barna i Blåbyhallen.

radmann-gregersen

Rådmann Randi Gregersen påpeker store utfordringer for Sortland i tiden fremover. Økonomien er svært anstrengt og kommunen går med underskudd.

Nå er det komplette budsjettforslaget for 2017 lagt frem for Sortland kommune og her får politikerne noen skikkelig harde julenøtter å tygge på. Mye av dette er delvis kjent fra før. Rådmannen mener fortsatt at ungdomstrinnet ved Holmstad skole må kuttes, for å spare opptil 3 millioner i året. Elevtallet ved Sortland ungdomsskole har gått ned, og det er derfor god plass til elevene fra Holmstad. Litt ekstra i skyssutgifter kommer, men likevel vil kommunen spare 1,5 millioner neste år og 3 millioner hvert av de påfølgende årene.

En annen nøtt er rådmannens varslede «strukturtiltak» innen skolesektoren. Her forventes det en innsparing på 6 millioner i 2018, deretter 9 millioner og i 2020 hele 10 millioner i forhold til dagens nivå. Hvor kostnadene skal kuttes sier ikke rådmannen konkret, men viser til synkende elevtall som en av faktorene. Innholdet i denne julenøtta er imidlertid trolig at en av de minste skolene kan bli lagt ned (Holand ?) eller at man får andre tiltak som kan kutte kostnader i skoleverket.

En tredje nøtt blir gratis trening for barna i Blåbyhallen. Både Høyre og AP lovet dette i valgkampen, og AP lovet endog gratis timer for alle opp til 18 år. De aller yngste (opp til 12 år) har fått dette i høst ved en ekstra bevilgning på 600.000 kr, men det finner ikke rådmannen rom for å videreføre. Det blir dermed ingen opptrapping heller, slik politikerne tidligere har lovet. Rådmannen påpeker at kommunen allerede dekker opp et årlig underskudd i Blåbyhallen med nær en million, pluss 1,8 millioner i Sortlandshallen. Hun mener det ikke er råd til mer.

Forslaget til budsjett tar ikke inn økning i eiendomsskatten, som allerede er på nær 27 millioner. Derimot blir det litt øket avgift på vann og avløp, selv om dette ikke blir så mye (6%). Rådmannen varsler imidlertid et kraftig hopp i vannavgiften for 2018, med hele 12%. En vanlig husstand i Sortland må dermed forvente å betale 5.820 kr pr år for vann og avløp fra 2018. Her er kostnadene knyttet til de utbyggingene som skjer, særlig med ny ledning fra Selnes til Holmen. Bare denne koster 19 millioner.

Kulturfabrikken vil få like mye som tidligere, altså en overføring fra kommunekassen på 26 millioner. Innenfor helse og omsorg blir det litt økte utgifter, selv om dette ikke er snakk om de helt store beløpene. Denne sektoren tar imidlertid en stor del av budsjettet med lønn og driftsutgifter til leger, hjemmetjenesten og de institusjonene som kommunen drifter.

Rådmannen påpeker at Sortlands økonomiske situasjon er nokså anstrengt. Tidligere år gikk man med driftsoverskudd, men dette forsvant i fjor. Nå er det underskudd og hele reserven med fond kan dermed bli oppspist på få år.

Til tross for dette mener rådmannen at det må ansettes flere i rådhuset. En ny «datanerd» (også kalt IKT-fagarbeider) må tilsettes i full stilling. En ny «tomstokksvinger» (også kalt Matrikkel/GEO-data trainee) foreslås ansatt ved teknisk etat. En «halv lege» foreslås ansatt ved sykehjemmene og en en halv sekretær på helsestasjonen. Ellers blir det mindre justeringer i bemanningen, som ikke slår særlig ut på de totale kostnadene.

Forslaget til budsjett er altså nå lagt frem i fullstendig utgave og det blir dermed opp til politikerne i Sortland å ta avgjørelsene. Skal man følge anbefalingen fra rådmann og økonomisjef så blir det trolig kraftig uro innen skole og oppvekst. Spørsmålet er da om man finner andre steder å kutte kostnader. Ny brannstasjon til 83 millioner kommer trolig uansett. Detaljer fra budsjettet kan man finne på nettsidene til Sortland kommune.