Vil stenge for Byggmakker

Coop Bygg tenker å etablere seg på Sortland, og forslaget til reguleringsplan legger nå opp til et lite kuup også – nemlig å stenge vegen for Byggmakker. Vegvesenet synes det er en god ide.

Byggevare på Strandskog

Byggmakker har nå sin inn og utkjøring direkte opp på Vesterålsgata. Det vil det bli slutt på, dersom reguleringsforslaget for Strandskogjordet blir vedtatt slik det nå foreligger. Bildet er en redigert illustrasjon, basert på sist innsendte skisse til kommunen og vår påtegning for å forklare situasjonen.

Per Strand har tidligere sendt en merknad og bedt om at innkjøringen til Byggmakker får være slik den er i dag. Den er direkte, kort og lettvint for kunder og vareleverandører, men stemmer dog ikke med gamle reguleringsplaner. Da bygget ble satt opp var det plan om å ta trafikken langs stranda og nord til krysset der folk fra Sørhavna nå kjører av. Dette er imidlertid aldri blitt gjennomført, og vil i såfall gjelde også bobilene pluss kanskje Eikmaskin og Biltrend.

Asplan Viak har nå laget et nytt forslag, det 3. i rekken, for løsning av trafikken omkring Strandskogjordet. Årsaken til dette er innsigelse fra Statens Vegvesen på de to første forslagene. Dette nye forslaget flytter innkjøringen til Coop Extra Bygg helt ned langs Steirovegen, mot krysset til Vesterålsgata. Kunder og vareleverandører vil dermed kunne svinge av fra Vesterålsgata og nesten fortsette direkte inn foran de nye butikkene på Strandskogjordet. Snekkervegen stenges samtidig mot Vesterålsgata.

Dette er en løsning som er anbefalt av Statens Vegvesen, fremgår det av sakspapirene som nå er oversendt Sortland kommune. Det er bare en liten hake ved dette, som omtales med særdeles små bokstaver, at innkjøringen til Byggmakker vil bli stengt med denne planen. Byggmakker må da i gang med å lage en ny tilførselsveg, trolig på nedsiden av bygget sitt, langs stranda. Da vil man kunne ta trafikken til sin butikk via en kronglete vegløsning nord ved Sørhavna. Det blir det neppe jubel for.

Utbygger på Strandskogjordet er selskapet Sortland Handelseiendom as, men det er forlengst avgjort at Coop blir leietaker. Sett fra deres side blir dette et dobbelt kupp – man får ny flott butikk, med maksimal adkomst, mens konkurrenten Byggmakker, rett over gata, blir avstengt og må bygge seg en helt ny vegløsning. Om forslaget går igjennom hos Sortland kommune, vil etableringen av Coop Bygg altså gi en ganske betydelig kostnad for Byggmakker og deres naboer på nedsiden av Vesterålsgata.

Siste kapittel i denne saken er dermed neppe skrevet …