Nordlaks over 2 milliarder

Et av Vesterålens største og viktigste selskap er Nordlaks, som satte ny rekord i omsetning i fjor. For første gang passerte salget 2 milliarder (eks.mva.) bare fra oppdrett. I tillegg kommer slakteri og foredling.

Milliard i lakseoppdrett

Med laksepriser opp mot 70 kroner vil trolig 2016 også bli et godt år for Nordlaks, og kanskje setter man enda en rekord i omsetning. Fjoråret gav 2 milliarder i salg (illustrasjonsfoto).

Nordlaks oppdrett AS passerte første milliard i 2009 og bare 7 år senere er altså salget doblet. De to milliardene fordeler seg med en innenlands og en til eksport. Selskapet hadde 94 ansatte og er det viktigste i konsernet til Nordlaks Holding as. Lønnskostnadene i fjor var på 60 millioner, så dette er en meget stor arbeidsplass både i Hadsel og andre kommuner i Hålogaland. Søsterselskapet er Nordlaks Produkter as, som har slakteri og foredling på Børøya, og her er det langt flere ansatte (ca 250). Regnskapstallene for dette selskapet er ennå ikke offentliggjort.

Holdingselskapet fikk 408 millioner i overføringer fra Nordlaks oppdrett as i fjor, og i alle ledd er det svært solide tall man kan vise til. Hvem ellers har innskudd i banken med 19,5 millioner, varelager på 500 millioner, eiendommer for vel 300 millioner og nær det samme i finansielle anleggsmidler. Samlet opptjent egenkapital er på utrolig 1,5 milliarder og selskapet har svært liten gjeld. Egenkapitalprosenten er nå 53, og det er meget bra i norsk næringsliv.

Hovedeier og direktør Inge Berg sin i sin årsberetning at det er nedgang i lakseproduksjonen på verdensbasis, men fortsatt stor etterspørsel. Produksjonen i Norge vil heller neppe øke særlig de nærmeste årene, og det bekymrer litt. Høye laksepriser og for lite volum gjør at kundene ute i verden kan skifte over til andre retter, og det kan ramme norsk laks i fremtiden. Nordlaks er derfor involvert i flere forsknings- og utviklingsprosjekt for å øke produksjonen og redusere problemene innen oppdrett. Mest kjente prosjekt er Havfarm, der planen er store flytende oppdrettsskip ute i åpent hav.

Med bakgrunn i de svært høye lakseprisene man hadde i 2015 og fortsatt har nå i 2016, så kunne man kanskje trodd at tallene for Nordlaks ville vært enda høyere. Omsetningen økte «bare» med 3,4% i forhold til 2014. Dette utgjør likevel 80 millioner og en del av forklaringen ligger trolig i sykdom. Det har vært flere tilfeller av ILA-utbrudd i Lofoten og Vesterålen de senere år. Dette har påført oppdretterne her store kostnader, da man må slakte og destruere all syk fisk og legge lokaliteten brakk over lengre tid. Blant annet ramme ILA-sykdommen 3 anlegg i Raftsundet i fjor.

En av lokalitetene til Nordlaks som ble rammet av ILA i fjor hadde 580.000 laks på ca 4 kilo vekt hver. Når så alt dette må destrueres og anlegget ligge brakk i minst 3 måneder etterpå, så gir det selvsagt store tap for oppdretteren. Med dagens laksepris forsvant det her 150 millioner, og flere andre lokaliteter ble også rammet i løpet av 2014 og 2015.

Nordlaks oppdrett AS ble altså, som flere andre oppdrettere, rammet av sykdom og problemer i fjor. Likevel kom salget av laks opp i over 2 milliarder, eller rettere sagt 2.037 millioner kroner. Etter at kostnader til lønn og annet var trukket ifra, satt man igjen med 540 millioner. Da må man betale skatt og Nordlaks oppdrett AS bidro til fellesskapet med 132 millioner i fjor. Det betydde at overskuddet for 2015 endte med hyggelige 408 millioner i pluss.

Nordlaks oppdrett AS eies av Nordlaks Holding as, som igjen eies av Inge Harald Berg og familien hans. Nordlaks Produkter as driver slakteriet på Børøya, mens Nordlaks Transport as er et mindre selskap med 57 millioner i omsetning. I tillegg til dette har Nordlaks en rekke andre underselskap, som Smolten as, Aquakultur i Vesterålen as og Aquavisning as.