Svenske kroner blåser bort

Husker du prosjektet Andmyran Vindpark som ble lansert for mange år siden? Lite har skjedd siden, annet enn at 4-5 millioner svenske kroner har blåst bort hvert år siden. Til sammen 38 millioner, faktisk.

vindmøller vil gi grønn energi

Myrene på Andøya skulle være ideelle for å bygge vindkraftverk, trodde man, men lave strømpriser har stanset prosjektet. Kostnadene fortsetter imidlertid og millioner blåser bort hvert år og ikke en eneste vindmølle er bygget (illustrasjonsfoto).

En liten skog av vindmøller, opptil 64 i antall, skulle plasseres ut på myrene litt sør for Andenes. Her skulle det skapes kraft fra vindturbiner til hele Vesterålen og dekke 23.000 husstander. Prosjektet vakte motstand hos naboene ved Ramså og Breivik, men ble til slutt godkjent i alle ledd. Lokalpolitikerne i Andøy applauderte planene er man så for seg store faste inntekter for kommunen i årene fremover. Noen snakket om opptil 5 millioner i avgifter, som kunne tilfalle kommunen. Sist høst kom dette opp igjen da man behandlet budsjettet i Andøy, og posisjonen ville budsjettere med 5 millioner i «luftpenger» for å hindre kutt i kommunale tjenester.

Både Andmyran Vindpark og prosjektet på Ånstadblåheia er helt ulønnsomt med strømpriser under 25 øre pr kilowatt, slik det nå er. Om ikke strømprisen øker, vil neppe disse planene bli realisert. Bak selskapet Andmyran Vindpark as står det to svenske eiere, med mye penger åpenbart. Eiendomsinvestorene Wallenstam er hovedeier gjennom Svensk Naturenergi. På svensk side av grensen har selskapet bygget 64 vindkraftverk, i hovedsak i Sør-Sverige. Den andre eieren er Vindkraft Nord as, som også har svenske aksjonærer.

Fiskeren Asgeir Andreassen fra Risøyhamn har ledet Andmyra Vindpark as i mange år. Hvert eneste år er regnskapet gjort opp med millioner i underskudd. Med tilnærmet null i inntekt og store utgifter, ble resultatet underskudd på 4,7 millioner norske kroner i fjor. De 3 foregående år var det også ca 5 millioner i underskudd og til sammen er man kommet opp i røde tall på hele 38 millioner. Og det er før en eneste vindmølle er på plass og en eneste kilowatt er produsert.

Svenske Wallenstam er åpenbart tålmodige eiere, fremgår det av regnskapet. Man har stilt opp med ansvarlig lån på hele 52 millioner svenske kroner. Om det ikke blir noen vindmøller og Andmyran Vindpark as går konkurs, vil svenskene dermed tape hele lånet på 52 millioner. Bakgrunnen for at man satser så tungt og er villig til å strekke seg så langt, er troen på at «grønne sertifikater» og «et grønt skifte» vil tvinge Norge til å bevilge større tilskudd til vindkraft. Det er skjedd i Sverige, men ikke i Norge.

Konsesjonen til Andmyran Vindpark ble gitt i 2010 og man håpet å starte prosjektet i 2013. Men ved selskapets 10-årsjubileum i 2014 begynte strømprisene og falle, og siden har prisene stadig blitt lavere. Nå er ikke nettsiden til Andmyran Vindpark oppdatert på lang tid og det er helt stille rundt prosjektet. Det eneste som fortsatt skjer er at millionene virvler ut av kassen til de svenske eierne i raskende fart.