Vil ha bort lysreklame

Statens vegvesen vil ha fjernet det sterke lysskiltet som står ved Vesterålsgata i sentrum av Sortland. Vegvesenet mener lysreklamen er ulovlig da den er variabel og viser reklame for andre.

I vinduet på bygget til høyre har det vært sterk lysreklame, rettet mot bilistene i Vesterålsgata. Vegvesenet vil ha dette bort (foto: Statens vegvesen).

I henhold til vegloven § 33 «Reklameparagrafen» er det ikke tillatt å sette opp reklame som er rettet mot eller som er synlig for de veifarende uten særskilt løyve fra veimyndighetene. Dette gjelder for all reklame som retter seg mot de vegfarende, uansett hvor langt fra vegen reklamen står og om reklamen er på privat grunn.

Statens vegvesen har nå skrevet brev til gårdeier og Sortland kommune, etter at man har registrert at det er satt opp variabel reklame ved fylkesveg 82, i vinduer i Vesterålsgata 70 på Sortland, uten at det er søkt om, eller gitt tillatelse til dette.

-Med hjemmel i vegloven § 33 fatter vi med dette vedtak om at ulovlig oppsatt variabel reklame ved fv 82 i Vesterålsgata 70 må fjernes, skriver seksjonsleder Jan-Åge Karlsen i brev til gårdeier om dette.

Det er firmaet Celko avd. Sortland som leier lokalene hos gårdeier Vargen Eiendom As. Begge er nå pålagt å fjerne reklamevisningen i vinduene mot veien.

Vegvesenet påpeker imidlertid at man kan sende inn søknad om tillatelse, dersom man ønsker å ha denne formen for reklame. Saken vil da bli behandlet på vanlig måte. Gårdeier kan også klage på vedtaket som er gjort av Vegvesenet, dersom man mener reklamevisningen bør kunne fortsette.

Sortland kommune skal ivareta plan og bygningsloven som også inneholder bestemmelser som kan være aktuelle i denne saken, skriver Statens vegvesen.

Normalt gis gårdeiere lov til å sette opp reklameskilt på sine bygg og leietakere kan dermed montere logoer og skilt utvendig, slik at disse også kan bli synlige fra hovedveiene. I dette aktuelle tilfellet er det imidlertid både reklame som varierer og man viser reklame for andre firma.

Reklamen faller derfor ikke inn under unntaket fra løyveplikten om reklame for virksomhet på bygningen der virksomheten foregår, da dette er variabel reklame som omfatter også andre virksomheter enn de som foregår i Vesterålsgata 70, påpeker Statens vegvesen.