Vardia-sjefer fikk 4 millioner i lønn

Det børsnoterte selskapet Vardia Insurance Group asa gikk med 213 millioner i underskudd i fjor. Likevel hadde man råd til god lønn for toppsjefene. Den ene fikk 4,5 millioner og den andre 3,6.

Vardiasjefene

Rune O. Arneberg (til venstre) var toppsjef i børsnoterte Vardia deler av 2015, men er nå byttet ut. Bård Standal (t.h.) er en av de nye kostene i ledelsen.

Selskapet som driver avdelingen på Sortland er ikke det samme som børsnoterte Vardia Insurance Group asa. Selskapene ble splittet i fjor høst, men blir nå slått sammen igjen snart. Det er Vardia Norge as, kontrollert av Børge Leknes, som driver salgssenteret på Sortland. Han og kompanjongene kjøpte salgsselskapet for 30 millioner. Når de nå legger ned avdelinger og kutter kraftig i arbeidsstokken, kan de selge tilbake et mye mindre arbeidsgiveransvar til børs-Vardia.

Sjefene i det børsnoterte forsikringsselskapet, Vardia Insurance Group asa, har hatt gode lønns- og arbeidsvilkår. Selskapet la i dag frem årsberetning og regnskap for 2015 og her fremkommer det tall som nok vil overraske de oppsagte på Sortland. Tidligere Vardia-sjef Rune O. Arneberg hadde lønn og godtgjørelse på 3,6 millioner i 2015. I tillegg fikk han et lån på 4 millioner fra Vardia. Året før hadde han 2,2 millioner i annen stilling. Ivar S. Williksen var før ham toppsjef i Vardia og jobbet i 2015 bare 4 måneder i selskapet. Han fikk likevel lønn på 4,5 millioner, fordi han hadde etterlønn ut hele året. Året før hadde han lønn og godtgjørelser på over 5 millioner.

Vardia omsatte for nær 1,5 milliarder i 2015. Av dette var 800 millioner fra norske forsikringskunder. Resten kom fra Sverige og Danmark, men dette er nå solgt ut til Gjensidige. Dermed vil norske Vardia fortsette som et mye mindre selskap, med færre ansatte og lavere omsetning. Resultatet i fjor ble et kraftig underskudd, hele 213 millioner. Styret sier i sin årsberetning at 2015 var et meget utfordrende år, og det samme var starten på 2016. Noe av årsaken til det store underskuddet i fjor var mange innmeldte skader, og Vardia betalte ut over 300 millioner i erstatninger.

Nå har man gjort mange endringer i selskapet. Nesten hele toppledelsen er skiftet ut. Ny sjef er Espen Husstad. Ny finanssjef er Bård Standal, som er hentet inn fra Orkla og har fått en meget sentral stilling. Jonas Billberg kommer fra If, og til sammen skal denne trioen ta Vardia videre, sammen med styret. Med salget av den svenske delen og tilbake-fusjonen av salgsselskapet Vardia Norge, så mener man å oppfylle kravene om soliditet fra Finanstilsynet. Generalforsamling skal være 24. mai.

Styreleder i Vardia IG er Åge Korsvold, som også sitter i en rekke andre styrer. For vervet i Vardia fikk han betalt 250.000 kr både i 2014 og 2015. De andre i styret fikk honorar på 130-150.000 kr. Vardia hadde totalt 328 årsverk i 2015 og betalte ut lønn til de ansatte med 196 millioner (inkl sos utg.). Antall ansatte i 2014 var 446, så man begynte altså allerede i fjor en kraftig nedbemanning av selgere.

Aksjekapitalen i Vardia er nå pålydende 35,8 millioner, fordelt på 447 millioner aksjer a 8 øre. Det er betalt inn mer enn pålydende, slik at bokført aksjeinnskudd er 448 millioner. Største aksjonær er Avanza Bank AB med 9% av aksjene, mens de andre svenske bankene SEB og Carnegie har henholdsvis 10% og ca 6%. Rimi-Hagens investeringsselskap Canica har en aksjepost på 4%, mens flere av de ansatte i ledelse og styret har mindre poster (1-2%). Til sammen er det 1.750 aksjonærer i Vardia IG.