Må permittere etter Bø-jobben

Hovden får nå en langt bedre havn enn tidligere, men etter at denne jobben er ferdig må Secora AS permittere 34 ansatte. Det er for lite oppdrag både fra private og fra Kystverket. Oppdraget i Hovden avsluttes denne uka.

Secora

Mudring og utdyping av havner er spesialområdet for Secora, som nå har gjort ferdig Hovden havn i Bø (foto: Secora).

Oppdraget i Hovden har vært todelt for Secora. Her er bygget en sjete for lagring av forurenset sjøbunn. Fartøyet «Nyhavn» har tatt seg av mudring og siden massene er forurenset, blir de tatt på land i et sjøkantdeponi. Det er Ottar Bergersen & Sønner har bygd sjødeponiet av sprengte masser. Steinen er tatt ut bak eksisterende bygninger og kaier, for å utvide næringsarealet i Hovden. Prosjektet i Hovden ble delvis betalt av Hovden fiskeindustri as. Jon Edvard Johnsen mente det var galt at man ikke gjort maksimalt, når først utstyr og mannskap var på plass. Dermed kunne dybden økes fra 5 til 6 meter, som er av stor betydning for moderne kystflåte.

Sist Kystverket var på jobb i Hovden var i 1968. Da fikk man feil på utstyret og gjorde aldri ferdig prosjektet. Etter 47 år kom man altså tilbake, men kunne nå ikke gjøre maksimalt på grunn av økonomiske prioriteringer. Men etter at Hovden fiskeindustri as la penger på bordet, ble det et bedre prosjekt. Havna i Hovden er svært viktig for både fiskere og det lokale mottaket. Foran den offentlige allmenningskaia i Hovden blir det nå 3,5 meters dybde. Overskuddsmassene fra dette prosjektet er blitt fylt opp til et nytt industriområde i Hovden, som eventuelt kan utbygges senere.

Secora as er et stort selskap med totalt 90 ansatte. Hovedkontoret er i Svolvær, mens eierskapet ligger hos Torghatten asa i Brønnøysund. Selskapets virksomhet går lang hele kysten i nord. Secora er den privatiserte og utskilte delen av Kystverket, som driver med anleggsarbeid. Det ene hovedområdet er kaiutbygging, seilingsmerker og andre bygningskonstruksjoner i betong og stål. Det andre hovedområdet er utdypinger av havner og farleder. Omsetningen ligger på ca 200 millioner i året og mange av oppdragene kommer fra det offentlige Kystverket. Det er imidlertid en rekke private entreprenører som også konkurrerer om oppdragene, og man tapte nylig kampen om et stort oppdrag for innseilingen til Tromsø.

De ansatte i Secora bor og jobber langs hele kysten, mens det er 19 ansatte ved hovedkontoret i Svolvær. Permitteringen omfatter ingen i administrasjonen denne gang, da man jobber hardt med nye planer og sikre flere oppdrag. Nye muligheter ligger i havneutbygging i Båtsfjord og utdyping med Grytøya. I tillegg til Hovden havn er Secora i gang med å avslutte en jobb på Skrova og Reinskaret i Troms, som er utført for Vegvesenet.