Folk i Andøy får si ja eller nei

Mandag 30. mai får folk i Andøy stemme over kommunereformen, og det blir enklest mulige spørsmål: Ja eller nei til fortsatt Andøy kommune. Enklere kan det vel ikke bli, så også 17-åringer får stemme.

Andøy kommunevalg

Høyre-ordfører Jonni Solsvik liker ikke kommunereformen til Erna, og legger ikke opp til noen fusjonsmulighet med verken Sortland eller Vesterålen forøvrig. Han vil gjerne beholde ordførerkjedet fortsatt.

Fra Regjeringen har Jan Tore Sanner oppfordret landets kommuner til å slå seg sammen i større enheter.  Lokalt har man snakket om en felles kommune i Lofoten og en i Vesterålen. Dette er imidlertid blitt avvist i Hadsel, Bø og Øksnes. Nå følger Andøy kommune opp med en litt merkelig avstemming, der det bare er ett spørsmål – om kommunen skal bestå som egen enhet eller ikke. Velgerne har altså ingen alternativer å tenke på, så valget må vel dermed bli ganske lett.

På sine hjemmesider sier kommunen nokså nøkternt: Mandag  30. mai er det folkeavstemning i Andøy kommune om kommunereformen. Da kan du stemme JA eller Nei på spørsmålet «Skal Andøy kommune bestå som egen kommune?» På stemmeseddelen kan du velge mellom å krysse av for ja eller nei på dette spørsmålet. Det er også mulig å stemme blankt. Også de som er født i 1999 og fyller 17 år i løpet av året, kan stemme ved denne folkeavstemningen.

Avstemmingen skal skje på ettermiddagen 30. mai. Følgende steder blir det stemmeurne: Andenes, Risøyhamn, Bleik, Skarstein, Nordmela, Dverberg, Åse, Medby og Skjoldehamn. Dermed skal alle innbyggere i dagens Andøy kommune få mulighet til å svare på ordfører Solsviks enkle spørsmål; ja eller nei.

Da saken ble drøftet i Andøy formannskap i fjor høst var alle enige om at man ikke ønsket noen sammenslåing. Spørsmålet ble derfor bare hvordan man likevel kan forsvare å si nei, ettersom kommunen jo er pålagt å utrede saken skikkelig, og høre innbyggernes mening. Flere mente da at utredninger om dette bare var å sløse tid og penger. Det ble derfor gjort et enkelt og greit vedtak da også: Andøy skal bestå som egen kommune. Rådmannen utreder konsekvenser av at Andøy kommune består som egen kommune.

Nå får man trolig en bekreftelse fra innbyggerne på at det er best om Andøy kommune fortsetter som egen enhet også i fremtiden.