Vardia har kostet tusen millioner

Mange investorer føler seg lurt av grunnleggerne av Vardia forsikring. Det er brukt ca 1,5 milliarder kroner for å bygge selskapet og nå er verdien bare en halv milliard. Tusen millioner er altså svidd av så langt.

Vardiakrtikken

Da Vardia gikk på børs 8.april 2014 smilte man og hørte ord som eventyr og kursrakett. To år senere er investor Ole Petter Haavik ikke nådig i sin kritikk av toppene i Vardia: -Dårlig styring, ledelse og kontroll, sier han.

-Åge Korsvold som styreleder burde trukket seg for lenge siden, og med ham hele styret. Vardia har hentet inn ca 1,5 milliarder i aksjekapital siden starten. Nettopp solgte man den svenske delen for 200 millioner og den norske verdsettes på børsen nå til 320 millioner. Da er altså nesten en milliard kroner blitt borte. Samtidig har det vært fete styrehonorar, pluss store kostnader til meglere og tilretteleggere. Som investor føler jeg meg lurt.

Denne kraftsalven får Vesterålnytt fra Ole Petter Haavik, en av mange som har investert i Vardia-aksjer på Oslo Børs. Han har også fremmet tilsvarende kritikk i andre aviser. Da Vardia Insurance Group asa først gikk på børs i 2014 ble aksjene solgt for ca 30 kroner stykket. I dag er kursen 73 øre. Det har vært mange og sviende nedturer for investorene, der aksjene plutselig er blitt nedskrevet og en rekke emisjoner er kommet. Flere emisjoner (nytegninger) har skjedd der sentrale eiere er blitt tildelt store poster og mange ansatte i ledelsen har også fått flere millioner aksjeopsjoner i flere runder. Senest 1. mars fikk Bård Standal, som er CFO i Vardia, tildelt 1,5 millioner aksjeopsjoner i selskapet.

Ole Petter Haavik var ute i media også i oktober i fjor da Vardia gjennomførte en rask emisjon. -Styret og ledelsen viser først at de ikke har kontroll og kjører kursen ned som et resultat av dette. Så forsyner de seg til en fordelaktig pris, uten å la andre aksjonærer komme til. Det fikk meg til å hisse meg skikkelig opp, sa Ole Petter Haavik da til E24. Også fra andre investorer, både i Norge og Sverige, er det kommet til dels sterk kritikk.

Vardia gikk med underskudd på 57 millioner i 4. kvartal 2015. Resultatet for årets 3 første måneder blir ikke kjent før 11. mai og generalforsamling i Vardia kommer ikke før 24. mai 2016. Man vet dermed ikke hvordan situasjonen i selskapet er akkurat nå. Flere investorer er imidlertid svært nervøse for at Vardia må gjøre nye drastiske grep. At man nå solgte den svenske delen og fikk inn 200 millioner fra Gjensidige, betyr at man har fått et lite pusterom ved hovedkontoret i Oslo.

Noe av pengene Vardia nå fikk inn vil bli brukt til å kjøpe salgsselskapet Vardia Norge as, som eier selskapet Vardia Forsikring as, som igjen driver kontoret på Sortland. Ved nyttår var det 90 ansatte på Sortland, mens det nå er 76 igjen. Hele avdelingen vil bli lagt ned, har Børge Leknes varslet. Leknes er en av de som var med på å starte opp Vardia og har har vært med som varamedlem til hovedstyret siden den gang. Hvor mye Børge Leknes nå får betalt for å selge Vardia Norge as, er ikke kjent.

Vardia på Sortland ble startet i 2009, etter at «1881 Opplysningen» la ned. Forsikringsselgerne fikk da gratis husleie i ett år, overtok alt datautstyr gratis og Telenor betalte også halv lønn til de ansatte i flere måneder. Da sa Børge Leknes at man ville bygge opp et nord-norsk kompetansesenter innen forsikring og dette har man senere fastholdt. De ansatte på Sortland har vært lojale og stilt opp for selskapet, men nå er man svært kritiske til den beslutningen som er tatt. Man stiller seg uforstående til at hele Sortland-avdelingen legges ned.