Litt for godt vær til 1.mai-tog

Kanskje var det litt for godt vær til å fylle opp 1.mai-toget på Sortland, men omkring 100 personer deltok her. Fremste parole var naturlig nok om Vardia, som har varslet nedleggelse av over 70 arbeidsplasser i Sortland.

Vardiaparolen

«Kjemp for Vardia-arbeidsplassene i Sortland» var fremste parole i årets 1.mai-tog.

Fylkesordfører Sonja Steen (AP) holdt hovedtalen under arrangementet etter toget på Sortland. Hun kom naturlig nok inn på Vardia-saken i sin 1.mai-tale. -Det er dramatisk for lokalsamfunnet når Vardia nå vil legge ned mer enn 70 arbeidsplasser her. Om dette blir det endelige resultatet, er det viktig at både kommunen og fylket stiller opp, slik at vi kan unngå skadevirkningene mest mulig. Men jeg synes det er litt opprørende at dette skjer nå, særlig med tanke på hvordan alt ble lagt til rette for Vardia da Opplysningen ble lagt, sa Sonja Steen.

-Når det gjelder den andre store saken for Vesterålen, med forslag om å legge ned basene for Kystvakta og Orion, så er det underlig. Jeg forventer at i alle fall Kystvaktbasen forblir her, slik Forsvarsministeren nå har signalisert. Forsvaret i nord må jo ikke bygges ned, heller tvert imot, i den situasjonen Norge nå opplever internasjonalt, sa fylkesordfører Steen.

Sonja Alice Steen, Arbeiderpartiet
Sonja Alice Steen (AP)

Streiken blant hotell-ansatte var også et tema, og Sonja Steen påpekte at deres kamp for lokal forhandlingsrett blir sett på som helt naturlig i de fleste andre deler av arbeidslivet. Mange innen hotell- og restaurantbransjen går på minstelønn, og ligger da ca 100.000 kr lavere enn gjennomsnittet i industrien. Steen uttrykte også glede over at Handel og Kontor nylig vant frem i striden med Expert-kjeden. Der hadde elektrobutikkene gått ut med forslag om å fjerne tariffavtalen, men etter sterke protester fra LO gikk man tilbake på dette.

-Vi ser ellers at Høyres politikk for regjeringen virker. Det blir nå ca 50 flere arbeidsledige hver eneste dag. Siv Jensen er også første finansminister i historien som bruker så mye oljekroner at hun må ta penger ut av oljefondet. Samtidig har regjeringen kuttet i ordningene for arbeidsløse med virkning på ca 2 milliarder. Nå har de også foreslått kutt som gjelder uføre, så dette går i helt feil retning, hevdet Sonja Steen i sin tale til de fremmøtte i Samfunnssalen.

1.mai-toget på Sortland samlet altså ca 100 personer bak Sortland Musikkforening. Korpset har tradisjon for å delta her og spilte også inne i samfunnssalen, der det var kafe, allsang og taler. At oppslutningen om toget i år kanskje ikke var den aller beste, har nok mye sin årsak i at 1.mai var på en søndag med svært godt vær i hele helga. Mange hadde nok nyttet sjansen for en tur på hytta, og andre igjen hadde konfirmasjon å ta hensyn til. Arrangementet ble likevel gjennomført helt etter planen.

Rødts Christoffer Ellingsen holdt en kort appell i Samfunnssalen og hilste med støtte til de ansatte i Vardia. Mona Fagerås fra SV holdt også en tale, og det samme gjerde Hermann Hansen fra aksjonen «Gjenreis Kystnorge». Hermann Hansen var innom flere punkt i dagens fiskeripolitikk, der han mener det går i feil retning. Fiskeressursene privatiseres stadig mer og blir samlet på færre hender, som igjen fører til utarming av kystsamfunn som tradisjonelt har vært avhengig av fisket.