Kraftig minus for Vesterålskraft

Nettselskapet til Vesterålskraft gikk med 8 millioner kroner i underskudd i fjor. Årsaken er storm, lynnedslag, strømbrudd og mindre inntekt fra NVE. For bredbånd gikk det langt bedre og dette søsterselskapet hadde et pent overskudd.

PettersenHalvard

Adm.dir. i Vesterålskraft as, Halvard S. Pettersen, øker nettleia, men får likevel underskudd.

Konsernet Vesterålskraft består av flere datterselskap. Det største er Nett, som eier og drifter strømlinjene i Bø, Øksnes og Sortland. Inntektene henter man over regninga på nettleie til sine 11.710 kunder. Herav er det 1.766 bedriftskunder. Til sammen brukte vi 290 GWh strøm i fjor, altså 290 millioner kilowattimer. Årsaken til underskudd i regnskapet fremgår ikke klart av årsberetningen for 2015, men man viser til mye uhell og dårlig vær. Storm og lynnedslag førte til strømbrudd og mange feil som måtte rettes opp. Alt dette koster penger. Dessuten fikk man reduksjon i inntektene fra NVE. Vesterålskraft Nett as endte opp med 99 millioner i kassa.

Selv om kundene føler at nettleien stadig øker, så stemmer ikke dette med tallene til Vesterålskraft. Her har man tydelig nedgang og omsatte i fjor for 20 millioner mindre enn to år tidligere. Det betyr altså at hver og en av oss kunder har betalt litt mindre i nettleie enn tidligere år. På den annen side må de ansatte i selskapet ha gode tider, for lønnsutbetalingene har økt betydelig. Regnskapet viser lønn på 25 millioner i 2014, mens det i fjor ble betalt ut 40 millioner. Her må nok tallene lyve litt, for i 2012 var lønnsposten 33 millioner. Det er 58 ansatte i nett-selskapet og da er en lønnskostnad på 40 millioner ganske normalt, når man regner med pensjonsutgifter, sosiale kostnader og feriepenger.

Konsernet Vesterålskraft eies av kommunene Bø, Øksnes og Sortland. Her har man ikke bare levering av strøm, men også bredbånd fra Altibox. Det har vært brukt mange millioner på å legge ned kabler og sette opp driften av bredbånd i Vesterålen, og nå begynner dette å gi gevinst. Inntektene øker stadig og er nå på ca 40 millioner i året. Da blir det også et hyggelig resultat, selv etter skatt. Vel 7 millioner i pluss er såpass bra at det nesten oppveier for underskuddet i nettselskapet. Når det så bare er 7 ansatte her, så er det altså langt mer lønnsomt å levere bredbånd enn å eie strømlinjer i Vesterålen.

To andre søsterselskap har også levert sine regnskap for 2015. Salget av strøm går greit og gir et lite overskudd. Med så lave strømpriser som det nå er, klarer man så vidt å øke inntektene. Strømsalget var på 34 millioner i 2015 og gav 1,8 million i netto. De lave strømprisene slår enda hardere ut for produksjonsdelen. Vesterålskraft har ikke så mange kraftverk og vindmøller, så her er det bare 15 millioner i inntekt. Da blir det også underskudd, med strømpriser på 20-30 øre pr kilowatt. Kraftstasjonene hadde en halv million i minus.

Om man legger sammen tallene for Vesterålskraft-konsernet så er 2015 et OK år. Man kommer ut med stort underskudd på nett-selskapet, mens de andre delene stort sett oppveier dette. Da blir det vanskelig for eierne, de 3 kommunene, å ta ut noe særlig utbytte i år. Bø, Øksnes og Sortland tok ut 6 millioner i 2013 og 3,5 millioner i 2014. Om man skal ta ut noe nytt utbytte nå, betyr det at man svekker egenkapitalen. Vesterålskraft-konsernet kan bokføre ca 368 millioner i eiendeler, så det er uansett et av regionens største og mest solide selskap.