Flere 1.mai-tog i Vesterålen

Både på Stokmarknes, Andenes og Sortland blir det 1.mai-tog i år. Selv om det samtidig er konfirmasjon i Sortland, så håper arrangørene likevel å få god oppslutning her. Været vil i alle fall gi fine forhold for å gå i tog med faner og paroler.

SonjaSteen

Fylkesordfører Sonja Steen (AP) skal holde tale på Sortland, sammen med Mona Fagerås (SV) og Hermann Hansen. «Arbeid til alle» er årets slagord, og det passer ekstra godt i Sortland og Andøy, hvor Orion- og Kystvaktbasen er truet, og Vardia vil legge ned sin avdeling.

Ildsjeler har de siste dagene brukt mye tid på å male paroler og sette sammen kraftfulle slagord for årets 1.mai. På Sortland bestemte komiteen seg for tidlig at hovedparolen skulle være «Arbeid for alle», og det var lenge før man fikk vite om at 76 ansatte ved Vardia kan stå uten jobb til høsten. «Behold Kystvakta og Orion» er også en av parolene på Sortland, og den vil man trolig også se på Andenes i en eller annen form.

Hovedparolene ser det ut til å være bred enighet om i Vesterålen. «Fisken tilhører kystfolket» er en av hovedparolene på Stokmarknes, og den finner man også i nabokommunene. En av talerne på Sortland er Hermann Hansen, fra aksjonen «Gjenreis Kystnorge». Han vil nok si noen velvalgte ord om nettopp dette, som har vært et mye omtalt tema i den senere tid. Dagens regjering har igjen kommet med planer om å slippe fri kvotene til trålere og større fiskefartøy, og det skaper frykt flere steder i nord for at man mister kontroll over fiskeressursene.

På Sortland er det ellers fylkesordfører Sonja Steen (AP) som er taler, sammen med Mona Fagerås (SV). Fagerås er fylkesråd for næring i Nordland og hun skal videre til Andenes for å holde tale også der. Sortland og Hadsel har sitt arrangement på formiddagen, mens Andøy ikke starter før utpå ettermiddagen. Musikkorps hører med i et 1.mai-tog og slik blir det også i år. Hadsel går litt lengre og tar med både Melbu drillkorps og Trommedamene. Dette 1.mai-toget vil virkelig gi lyd fra seg.

På Andenes er det eller Kjell Are Johansen (AP) og Line Tollefsen (Fagforbundet/LO) som skal holde taler. Her skal også Helena Theodorsen fra Bonde- og småbrukarlaget holde appell, sammen med Janne Birkeland Pettersen fra Norsk Folkehjelp. Andenes skolekorps spiller og etter toget samles man på Folkets hus. På Sortland starter man tidlig med minnestund ved 22.juli-bautaen på skoleområdet. Her blir det appell fra AUFs Lotte Otelie Sørensen. Toget vil gå gjennom byen med akkompagnement fra Sortland Musikkforening. Senere blir det samling i Samfunnssalen, der Eilif Finnseths trio vil spille og det blir allsang.